Jagiellonian University Repository

Światło afirmacji : cienie żalu

Światło afirmacji : cienie żalu

Show full item record

dc.contributor.author Ligęza, Wojciech [SAP11011185] pl
dc.date.accessioned 2015-07-02T07:04:45Z
dc.date.available 2015-07-02T07:04:45Z
dc.date.created 2012 pl
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-0-9570833-1-8 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/11095
dc.language pol pl
dc.title Światło afirmacji : cienie żalu pl
dc.title.alternative The light of afirmation : shadows of laments pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 10-25 pl
dc.description.additional Poszerzona wersja laudacji wygłoszonej w Londynie 14 października 2012 roku pl
dc.identifier.weblink http://www.sppzg.com/wp-content/uploads/2012/02/Ekspresje-III_str-1-64-do-druku.pdf pl
dc.identifier.weblink http://www.bernard-nowak-wydawnictwo-test.com/bernard_nowak/inne/ekspresje_expressions_t4.htm pl
dc.subject.pl Marek Baterowicz pl
dc.subject.pl polska poezja na obczyźnie pl
dc.subject.pl proza eksperymentalna i paraboliczna pl
dc.subject.pl czas i przestrzeń w literaturze pl
dc.subject.en Marek Baterowicz pl
dc.subject.en Polish poetry in exile pl
dc.subject.en experimental and parabolic prose pl
dc.subject.en time and space in literature pl
dc.description.volume 3 pl
dc.description.publication 0,9 pl
dc.title.journal Ekspresje = Expressions pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-01-15 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)