Jagiellonian University Repository

"Deus ex machina", czyli o doświadczeniu fonografii w poezji Stanisława Barańczaka

pcg.skipToMenu

"Deus ex machina", czyli o doświadczeniu fonografii w poezji Stanisława Barańczaka

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0