Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

"Sacrum" wobec "duchowego" : pojęciowe pułapki i warianty wzajemnych odniesień

"Sacrum" wobec "duchowego" : pojęciowe pułapki i ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Zarębianka, Zofia [SAP11012798] pl
dc.date.accessioned 2015-07-02T06:33:08Z
dc.date.available 2015-07-02T06:33:08Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 2084-3364 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/11085
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title "Sacrum" wobec "duchowego" : pojęciowe pułapki i warianty wzajemnych odniesień pl
dc.title.alternative "Sacrum" vs "spiritual" : semantic traps and variations of the mutual relations pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 7-14 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 13. Streszcz. pol., ang. pl
dc.subject.pl metodologia pl
dc.subject.pl sacrum pl
dc.subject.pl duchowość pl
dc.subject.en methodology pl
dc.subject.en the sacred pl
dc.subject.en spirituality pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.number 3 pl
dc.identifier.doi 10.7494/human.2013.12.3.7 pl
dc.identifier.eissn 2300-7109 pl
dc.title.journal Studia Humanistyczne AGH pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 6


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska