Jagiellonian University Repository

Migracje modernizmu : nowoczesność i uchodźcy

Migracje modernizmu : nowoczesność i uchodźcy

Show full item record

dc.contributor.editor Majewski, Tomasz [SAP14004552] pl
dc.contributor.editor Rejniak-Majewska, Agnieszka pl
dc.contributor.editor Marzec, Wiktor pl
dc.date.accessioned 2015-07-01T10:40:56Z
dc.date.available 2015-07-01T10:40:56Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-94095-30-7 (Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie) pl
dc.identifier.isbn 978-83-79820-55-9 (Narodowe Centrum Kultury) pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/11002
dc.language pol pl
dc.title Migracje modernizmu : nowoczesność i uchodźcy pl
dc.title.alternative The migration of the modernism : modernity, exiles and emigrés pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Łódź : Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie pl
dc.pubinfo Warszawa : Narodowe Centrum Kultury pl
dc.description.physical 579 pl
dc.description.additional Indeks pl
dc.subject.pl migracje pl
dc.subject.pl diaspory pl
dc.subject.pl nowoczesność pl
dc.subject.pl modernizm pl
dc.subject.pl awangarda pl
dc.subject.pl socjologia pl
dc.subject.pl Szkoła Frankfurcka pl
dc.subject.en migration pl
dc.subject.en modernity pl
dc.subject.en modernism pl
dc.subject.en avant-garde pl
dc.subject.en architecture pl
dc.subject.en history of modern art pl
dc.subject.en history of social science pl
dc.subject.en The Frankfurt School pl
dc.description.publication 27,6 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)