Jagiellonian University Repository

Metodyka zastosowania Krajowych Ram Kwalifikacji dla kierunku studiów Zarządzanie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Metodyka zastosowania Krajowych Ram Kwalifikacji dla ...

Show full item record

dc.contributor.author Tutko, Marta [SAP11019560] pl
dc.contributor.editor Wawak, Tadeusz [SAP11005384] pl
dc.date.accessioned 2015-07-01T08:04:37Z
dc.date.available 2015-07-01T08:04:37Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3210-7 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/10911
dc.language pol pl
dc.title Metodyka zastosowania Krajowych Ram Kwalifikacji dla kierunku studiów Zarządzanie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.title.alternative The methodology for adapting the National Framework for Qualifications to the Management courses of study in the Faculty of Management and Social Communication at the Jagiellonian University pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 99-136 pl
dc.subject.en qualification framework pl
dc.subject.en measuring instruments of the learning outcomes pl
dc.subject.en learning outcomes pl
dc.subject.en program of study development pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Wyzwania zarządzania jakością w szkołach wyższych pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)