Jagiellonian University Repository

Kilka uwag na temat autonomizacji jako patologii organizacyjnej uczelnia państwowych w Polsce

pcg.skipToMenu

Kilka uwag na temat autonomizacji jako patologii organizacyjnej uczelnia państwowych w Polsce

Show full item record

dc.contributor.author Zawadzki, Michał [SAP13037053] pl
dc.date.accessioned 2015-07-01T08:03:11Z
dc.date.available 2015-07-01T08:03:11Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.issn 1231-0298 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/10909
dc.language pol pl
dc.title Kilka uwag na temat autonomizacji jako patologii organizacyjnej uczelnia państwowych w Polsce pl
dc.title.alternative Some remarks about the autonomization as an organizational pathology in the public universities in Poland pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 90-101 pl
dc.identifier.weblink http://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3167 pl
dc.abstract.pl Autor podejmuje próbę diagnozy autonomizacji jako patologii organizacyjnej uczelni państwowych w Polsce, będącej skutkiem erozji etosu akademickiego i osłabienia efektywności funkcjonowania uczelni jako instytucji o potencjale sprzeciwu. Krytyce poddaje model uniwersytetu przedsiębiorczego ze względu na niebezpieczeństwo pogłębiania autonomizacji wynikającej z wdrażania jego założeń. Do analiz wykorzystuje koncepcję badawczą patologii organizacyjnych, umożliwiających wieloaspektowe spojrzenie na tytułowy problem. pl
dc.subject.pl uniwersytet pl
dc.subject.pl kultura organizacyjna uniwersytetu pl
dc.subject.pl patologie organizacyjne pl
dc.subject.pl modele uniwersytetu pl
dc.subject.pl uczelnie państwowe pl
dc.subject.pl uczelnie prywatne pl
dc.description.number 2 (34) pl
dc.title.journal Nauka i Szkolnictwo Wyższe pl
dc.title.volume Przyszłość szkolnictwa wyższego pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-03-10 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kultury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)