Jagiellonian University Repository

Miasta bez charakteru? : polskie miasta w perspektywie "teorii scen"

Miasta bez charakteru? : polskie miasta w perspektywie ...

Show full item record

dc.contributor.author Klekotko, Marta [SAP13037482] pl
dc.date.accessioned 2015-07-01T07:09:22Z
dc.date.available 2015-07-01T07:09:22Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0033-2356 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/10894
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Miasta bez charakteru? : polskie miasta w perspektywie "teorii scen" pl
dc.title.alternative Cities without character? : Polish cities and a theory of scenes pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 171-196 pl
dc.description.additional Streszcz. pol., ang. Bibliogr. s. 195-196 pl
dc.identifier.weblink http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-657467f2-5a7e-463e-8a42-f590f0fe499b pl
dc.identifier.weblink http://www.ltn.lodz.pl/images/pdf/PS_63_z_1_spis_tresci_streszczenia.pdf pl
dc.abstract.pl W artykule poruszono kwestie kulturowych wymiarów zróżnicowań poprzemysłowych miast. Zaprezentowano teoretyczne i metodologiczne założenia „teorii scen” zaproponowanej przez tzw. „nową szkołę chicagowską” w socjologii miasta. Wykorzystując założenia tej teorii, autorka analizuje dane na temat charakteru kulturowego polskich gmin miejskich, próbuje określić ich kulturowy profil oraz przedstawia sceny kulturowe Warszawy. Autorka konkluduje, że dane zebrane w polskich miastach nie odzwierciedlają jeszcze zachodnich wzorów poprzemysłowej dynamiki kulturowej. pl
dc.abstract.en The paper covers problems of cultural dimensions of post-industrial cities. It presents theoretical as well as methodological assumptions of theory of scenes, which has been formulated by so called “New Chicago School” in urban sociology. Applying this theory, the author provides some data on cultural character of Polish urban communes and examines their cultural profile, as well as describes cultural scenes of Warsaw. She concludes that Polish cities do not reflect “Western” patterns of post-industrial cultural dynamics. pl
dc.subject.pl wymiary kulturowe miasta pl
dc.subject.pl teoria sceny pl
dc.subject.pl miasto poprzemysłowe pl
dc.subject.en cultural dimensions of city pl
dc.subject.en theory of scenes pl
dc.subject.en postindustrial city pl
dc.description.volume 63 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.points 15 pl
dc.identifier.eissn 2450-9361 pl
dc.title.journal Przegląd Socjologiczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-01-26 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 10


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)