Jagiellonian University Repository

Trójkąt niebermudzki : sceny, sieci i ruchy społeczne w rozwoju obszarów nie tylko wiejskich

Trójkąt niebermudzki : sceny, sieci i ruchy społeczne ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych