Jagiellonian University Repository

Kilka uwag na temat pojęcia rozwoju w myśli politycznej i prawnej

pcg.skipToMenu

Kilka uwag na temat pojęcia rozwoju w myśli politycznej i prawnej

Show full item record

dc.contributor.author Chojnicka, Krystyna [SAP11007165] pl
dc.contributor.author Jaskólski, Michał [SAP11008363] pl
dc.date.accessioned 2015-06-30T16:20:00Z
dc.date.available 2015-06-30T16:20:00Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-63795-69-6 pl
dc.identifier.issn 0070-2471 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/10849
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Kilka uwag na temat pojęcia rozwoju w myśli politycznej i prawnej pl
dc.title.alternative A few remarks on the concept of evolution of political and judicial thought pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 277-286 pl
dc.identifier.weblink https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/16297/16131 pl
dc.description.volume 65 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.identifier.doi 10.14746/cph.2013.65.2.14 pl
dc.title.journal Czasopismo Prawno-Historyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2018-11-20 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa