Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Hydrodynamic gradient expansion in gauge theory plasmasAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej nie afiliował
Heller, Michal P.
Janik Romuald
Witaszczyk Przemysław

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Heller, Michal P.
Janik Romuald
Witaszczyk Przemysław

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Heller, Michal P.
Janik Romuald
Witaszczyk Przemysław