Jagiellonian University Repository

Ontologiczne i epistemologiczne aspekty pojęcia modelu kosmologicznego

pcg.skipToMenu

Ontologiczne i epistemologiczne aspekty pojęcia modelu kosmologicznego

Show full item record

dc.contributor.author Szydłowski, Marek [SAP11012138] pl
dc.date.accessioned 2015-06-30T13:14:40Z
dc.date.available 2015-06-30T13:14:40Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 2300-4711 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/10782
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Ontologiczne i epistemologiczne aspekty pojęcia modelu kosmologicznego pl
dc.title.alternative Ontological and epistemological aspects of the cosmological model pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 277-292 pl
dc.identifier.weblink http://filozofiainauka.ifispan.waw.pl/wp-content/uploads/2014/08/Szydlowski_277-292.pdf pl
dc.subject.pl ontologia i epistemologia modelu kosmologicznego pl
dc.subject.pl metodologia kosmologii pl
dc.subject.en ontology and epistemology of cosmological model pl
dc.subject.en methodology of cosmology pl
dc.description.volume 2 pl
dc.title.journal Filozofia i Nauka pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-06-30 pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut – Obserwatorium Astronomiczne pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa