Jagiellonian University Repository

"Zawsze aktualne zadanie : wychowywać do pokoju" : przesłania Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju jako elementarz dialogu

"Zawsze aktualne zadanie : wychowywać do pokoju" : ...

Show full item record

dc.contributor.author Rudnicka-Kassem, Dorota [SAP11116654] pl
dc.date.accessioned 2014-09-19T15:06:36Z
dc.date.available 2014-09-19T15:06:36Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 0137-6985 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/1074
dc.language pol pl
dc.title "Zawsze aktualne zadanie : wychowywać do pokoju" : przesłania Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju jako elementarz dialogu pl
dc.title.alternative "Keep up the task : to educate for peace" : the message of John Paul II for the World Day of Peace as a primer for dialogue pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 176-185 pl
dc.identifier.weblink http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Collectanea_Theologica/Collectanea_Theologica-r2012-t82-n1/Collectanea_Theologica-r2012-t82-n1-s161-194/Collectanea_Theologica-r2012-t82-n1-s161-194.pdf pl
dc.description.volume 82 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.journal Collectanea Theologica = Przegląd Teologiczny pl
dc.title.volume Biuletyn socjologii religii pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-05-05 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2012 C]: 10


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)