Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Plane waves as tractor beamsAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej nie afiliował
Forgács, Péter
Lukács, Árpád
Romańczukiewicz Tomasz

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Forgács, Péter
Lukács, Árpád
Romańczukiewicz Tomasz

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Forgács, Péter
Lukács, Árpád
Romańczukiewicz Tomasz