Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

A model for quantum queue

A model for quantum queue

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Gawron, Piotr pl
dc.contributor.author Kurzyk, Dariusz pl
dc.contributor.author Puchała, Zbigniew [SAP14010184] pl
dc.date.accessioned 2015-06-29T17:53:49Z
dc.date.available 2015-06-29T17:53:49Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0219-7499 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/10702
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title A model for quantum queue pl
dc.type JournalArticle pl
dc.abstract.en We consider an extension of discrete time Markov chain queueing model to the quantum domain by use of discrete time quantum Markov chain. We introduce methods for numerical analysis of such models. Using these tools we show that quantum model behaves fundamentally different from the classical one. pl
dc.subject.en queueing theory pl
dc.subject.en discrete time quantum Markov chain pl
dc.subject.en quantum random walks pl
dc.description.volume 11 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.1142/S0219749913500238 pl
dc.identifier.eissn 1793-6918 pl
dc.title.journal International Journal of Quantum Information pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 1350023 pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2013 A]: 20


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach