Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Deutsch und Polnisch im Kontakt anhand Krakauer Urkunden aus dem 14.-16. Jh

Deutsch und Polnisch im Kontakt anhand Krakauer ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Kaleta-Wojtasik, Sławomira [SAP11007214] pl
dc.contributor.editor Chodurska, Halina pl
dc.contributor.editor Mażulis-Frydel, Anna pl
dc.contributor.editor Radzik, Anna [SAP14022431] pl
dc.date.accessioned 2015-06-29T15:42:18Z
dc.date.available 2015-06-29T15:42:18Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7850-171-8 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/10688
dc.language ger pl
dc.title Deutsch und Polnisch im Kontakt anhand Krakauer Urkunden aus dem 14.-16. Jh pl
dc.title.alternative German and Polish in contact : based on documents form 14-16 century in Cracow pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Impuls pl
dc.description.physical 97-109 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 107-109 pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.title.container W świecie Słowian : szkice z dziejów leksykologii i leksykografii : księga dedykowana profesorowi Wiesławowi Witkowskiemu w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Germańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach