Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

The influence of violation of independence and ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Jelonek-Jarco Barbara
Zawadzka Julita

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Jelonek-Jarco Barbara
Zawadzka Julita

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Jelonek-Jarco Barbara
Zawadzka Julita