Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Omphalodes scorpioides (Haenke) SchrankAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Biologii nie afiliował
Stachurska-Swakoń Alina
Kaźmierczakowa, Róża
Zarzycki, Kazimierz
Mirek, Zbigniew

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Biologii
Stachurska-Swakoń Alina
Kaźmierczakowa, Róża
Zarzycki, Kazimierz
Mirek, Zbigniew

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Biologii
Stachurska-Swakoń Alina
Kaźmierczakowa, Róża
Zarzycki, Kazimierz
Mirek, Zbigniew