Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Embryological studies in Taraxacum udum Jordan (sect. Palustria)

Embryological studies in Taraxacum udum Jordan (sect. ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Musiał, Krystyna [SAP11011970] pl
dc.contributor.author Górka, Patrycja pl
dc.contributor.author Kościńska-Pająk, Maria [SAP11009134] pl
dc.contributor.author Marciniuk, Paweł pl
dc.date.accessioned 2015-06-29T08:39:15Z
dc.date.available 2015-06-29T08:39:15Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1916-2790 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/10589
dc.language eng pl
dc.title Embryological studies in Taraxacum udum Jordan (sect. Palustria) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 614-620 pl
dc.subject.en Taraxacum pl
dc.subject.en apomixis pl
dc.subject.en diplospory pl
dc.subject.en parthenogenesis pl
dc.subject.en autonomous endosperm pl
dc.subject.en microsporogenesis pl
dc.subject.en pollen grains pl
dc.description.volume 91 pl
dc.description.number 9 pl
dc.identifier.doi 10.1139/cjb-2013-0022 pl
dc.identifier.eissn 1916-2804 pl
dc.title.journal Botany pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Botaniki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2013 A]: 25


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach