Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Response of the lichen Cladonia rei Schaer. to strong heavy metal contamination of the substrate

Response of the lichen Cladonia rei Schaer. to strong ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Osyczka, Piotr [SAP11018134] pl
dc.contributor.author Rola, Kaja [SAP14011325] pl
dc.date.accessioned 2015-06-29T07:52:08Z
dc.date.available 2015-06-29T07:52:08Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0944-1344 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/10583
dc.language eng pl
dc.title Response of the lichen Cladonia rei Schaer. to strong heavy metal contamination of the substrate pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 5076-5084 pl
dc.subject.en Lichens pl
dc.subject.en accumulation capacity pl
dc.subject.en heavy metals pl
dc.subject.en post-smelting wastes pl
dc.subject.en slag substrate pl
dc.subject.en regression models pl
dc.description.volume 20 pl
dc.description.number 7 pl
dc.identifier.doi 10.1007/s11356-013-1645-6 pl
dc.identifier.eissn 1614-7499 pl
dc.title.journal Environmental Science and Pollution Research pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Botaniki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2013 A]: 30


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach