Jagiellonian University Repository

Niezwykle chłodne sezony letnie w Europie Środkowej i Wschodniej (1951-2010)

pcg.skipToMenu

Niezwykle chłodne sezony letnie w Europie Środkowej i Wschodniej (1951-2010)

Show full item record

dc.contributor.author Kossowska-Cezak, Urszula pl
dc.contributor.author Twardosz, Józef [SAP11015038] pl
dc.date.accessioned 2015-06-27T09:06:57Z
dc.date.available 2015-06-27T09:06:57Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0033-2135 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/10561
dc.language pol pl
dc.title Niezwykle chłodne sezony letnie w Europie Środkowej i Wschodniej (1951-2010) pl
dc.title.alternative Exceptionally cold summer seasons in Central and Eastern Europe (1951-2010) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 25-39 pl
dc.description.additional Józef Twardosz podpisany: Robert Twardosz pl
dc.identifier.weblink http://ptgeof.imgw.pl/?strona=5,4,1 pl
dc.abstract.pl W pracy podjęto zagadnienie występowania niezwykle chłodnych sezonów letnich (NZL) – zjawiska rzadkiego, ale wywołującego wiele negatywnych skutków, m.in. w rolnictwie, gospodarce i turystyce. Określono zasięg przestrzenny i dokonano charakterystyki termicznej tych sezonów na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. Badania oparto na wartościach średnich miesięcznych temperatury powietrza (od czerwca do sierpnia) oraz liczby dni z temperaturą maksymalną >25, >30 i >{35^{\circ}C} i minimalną >{20^{\circ}C} z 59 stacji meteorologicznych z lat 1951-2010. Za NZL przyjęto te, w których średnia temperatura powietrza była niższa od średniej z 60-lecia na danej stacji przynajmniej o 2 odchylenia standardowe (t\leq t_ś_r_.-2σ). NZL nie występują na całym obszarze; wystąpiły na 34 spośród 59 stacji (58% stacji), po jednym lub dwa w ciągu 60 lat, głównie w północnej połowie obszaru. Wyłoniono 6 NZL: w roku 1962, 1969, 1976, 1978, 1984 i 1994, które swym zasięgiem objęły przynajmniej 5% stacji. Średnia temperatura powietrza w NZL była zwykle niższa od średniej wieloletniej o {2-3^{\circ}C}. W NZL jeden z miesięcy mógł być również niezwykle chłodny, ale w większości przypadków (58%) o niezwykle niskiej średniej temperaturze w sezonie decydowało długotrwałe utrzymywanie się względnie niskiej temperatury we wszystkich miesiącach lata. pl
dc.abstract.en The authors analysed the occurrence of exceptionally cold summer seasons (ECS). The phenomenon is rare, but can cause several adverse effects on agriculture, industry and tourism. The study involves the spatial extent and thermal profiling of such seasons in Central and Eastern Europe. Input data included average monthly temperature (June-August) and the number of days with a maximum temperature >25, >30 and >{35^{\circ}C} and a minimum temperature >{20^{\circ}C}, recorded at 59 weather stations during the period 1951-2010. An ECS was defined as having an average temperature lower than the 60-year average at a given station by at least 2 standard deviations (t\leq t_a_v_. -2σ). The study showed that ECS only occurred in some parts, mostly northern, of the study area, at 34 of the 59 stations (58%), and never more than twice at a given station. Six such seasons were identified that covered at least 5% of all stations at a time, including 1962, 1969, 1976, 1978, 1984 and 1994. The average air temperature of an ECS was normally {2-3^{\circ}C} lower than the long-term average. Some ECS also had an exceptionally cold month, but in most cases (58%) the seasonal criterion of exceptional coldness was met due to the persistence of relatively low temperatures during all of the summer season. pl
dc.subject.pl temperatura powietrza pl
dc.subject.pl anomalia temperatury pl
dc.subject.pl chłodne lata pl
dc.subject.pl dni upalne pl
dc.subject.pl Europa Środkowa pl
dc.subject.pl Europa Wschodnia pl
dc.subject.en air temperature pl
dc.subject.en temperature anomaly pl
dc.subject.en cool summer pl
dc.subject.en hot day pl
dc.subject.en Central and Eastern Europe pl
dc.description.volume 58 pl
dc.description.number 1-2 pl
dc.identifier.eissn 2544-1655 pl
dc.title.journal Przegląd Geofizyczny pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-16 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 3


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)