Jagiellonian University Repository

Rzadkie, zagrożone i prawdopodobnie wymarłe rośliny naczyniowe rezerwatu "Ruda" w dolinie Rospudy

pcg.skipToMenu

Rzadkie, zagrożone i prawdopodobnie wymarłe rośliny naczyniowe rezerwatu "Ruda" w dolinie Rospudy

Show full item record

dc.contributor.author Pliszko, Artur [SAP14010145] pl
dc.date.accessioned 2015-06-26T11:29:01Z
dc.date.available 2015-06-26T11:29:01Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0208-7545 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/10500
dc.language pol pl
dc.title Rzadkie, zagrożone i prawdopodobnie wymarłe rośliny naczyniowe rezerwatu "Ruda" w dolinie Rospudy pl
dc.title.alternative Rare, endangered and probably extinct vascular plants of "Ruda" Nature Reserve in the Rospuda river valley pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 78-82 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 81-82 pl
dc.abstract.pl W trakcie badań florystycznych, prowadzonych w latach 2009 - 2011 na Pojezierzu Zachodniosuwalskim, zinwentaryzowano rośliny naczyniowe rezerwatu „Ruda" w dolinie Rospudy. Pośród najcenniejszych składników flory wytypowano 12 taksonów, w tym 7 gatunków z rodziny storczykowatych Orchidaceae. W skali rezerwatu niektóre z nich uznano za prawdopodobnie wymarłe (Dactylorhiza maculata, Malaxis monophyllos, Orchis mascula subsp. signifera i Trollius europaeus), pozostałe natomiast są rzadkie, bądź zagrożone. Do najważniejszych zagrożeń na terenie rezerwatu zaliczono zaniechanie tradycyjnego użytkowania łąk wilgotnych (tj. ekstensywnego wypasu i koszenia) oraz rabunek drewna. pl
dc.subject.en floristics pl
dc.subject.en vascular plants pl
dc.subject.en rare and endangered species pl
dc.subject.en conservation pl
dc.subject.en Rospuda river valley pl
dc.description.volume 32 pl
dc.description.number 3 pl
dc.title.journal Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Botaniki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)