Jagiellonian University Repository

Nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum w dolinie górnej Rospudy

pcg.skipToMenu

Nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum w dolinie górnej Rospudy

Show full item record

dc.contributor.author Pliszko, Artur [SAP14010145] pl
dc.date.accessioned 2015-06-26T09:33:15Z
dc.date.available 2015-06-26T09:33:15Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0009-6172 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/10462
dc.language pol pl
dc.title Nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum w dolinie górnej Rospudy pl
dc.title.alternative The Southern adder’s-tongue Ophioglossum vulgatum in the Upper Rospuda River Valley pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 355-357 pl
dc.abstract.pl W 2013 roku odkryto nowe stanowisko nasięźrzału pospolitego Ophioglossum vulgatum L. w dolinie Rospudy na Pojezierzu Zachodniosuwalskim. Stanowisko położone jest na terenie wsi Garbas Pierwszy (kwadrat FB0612 o boku 2,5 km sieci ATPOL). Na stanowisku stwierdzono zaledwie 24 osobniki strukturalne, rosnące w jednym skupieniu na wieloletnim odłogu. Dla zachowania nowo odkrytej populacji konieczne jest przywrócenie tradycyjnego sposobu użytkowania gruntu jako łąki jednokośnej oraz usunięcie inwazyjnych gatunków nawłoci. pl
dc.abstract.en In August 2013, a new locality of Southern adder’s-tongue Ophioglossum vulgatum L. was found in the Upper Rospuda River Valley in the Western Suwałki Lakeland (NE Poland). Th is is the second site of the species found in the valley. Th e species was found growing on the fallow land in the village of Garbas Pierwszy (Fig. 1), and its population consists of 24 ramets. Th is nationally vulnerable fern requires active protection by the traditional land use as a hay meadow. Moreover, the spread of two invasive goldenrods Solidago canadensis and S. gigantea may threaten the new stand of Ophioglossum vulgatum. pl
dc.subject.pl Ophioglossum vulgatum pl
dc.subject.pl gatunki rzadkie pl
dc.subject.pl ochrona czynna pl
dc.subject.pl dolina Rospudy pl
dc.subject.pl Pojezierze Zachodniosuwalskie pl
dc.description.volume 70 pl
dc.description.number 4 pl
dc.title.journal Chrońmy Przyrodę Ojczystą pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Botaniki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 3


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)