Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

An intensified systemic trafficking of bone marrow-derived stem/progenitor cells in patients with pancreatic cancer

An intensified systemic trafficking of bone ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska