Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Phytoremediation of water polluted by thallium, cadmium, zinc, and lead with the use of macrophyte Callitriche cophocarpa

Phytoremediation of water polluted by thallium, ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Augustynowicz, Joanna pl
dc.contributor.author Tokarz, Krzysztof pl
dc.contributor.author Baran, Agnieszka pl
dc.contributor.author Płachno, Bartosz [SAP11019179] pl
dc.date.accessioned 2015-06-26T07:02:25Z
dc.date.available 2015-06-26T07:02:25Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0090-4341 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/10419
dc.language eng pl
dc.title Phytoremediation of water polluted by thallium, cadmium, zinc, and lead with the use of macrophyte Callitriche cophocarpa pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 572-581 pl
dc.subject.en Biodegradation Environmental pl
dc.subject.en Metals, Heavy/metabolism pl
dc.subject.en Cadmium/analysis pl
dc.subject.en Plantago/physiology pl
dc.subject.en Cadmium/metabolism pl
dc.subject.en Thallium/analysis pl
dc.subject.en Environmental Restoration and Remediation/methods pl
dc.subject.en Thallium/metabolism pl
dc.subject.en Lead/analysis pl
dc.subject.en Water Pollutants, Chemical/analysis pl
dc.subject.en Lead/metabolism pl
dc.subject.en Water Pollutants, Chemical/metabolism pl
dc.subject.en Metals, Heavy/analysis pl
dc.subject.en Zinc/analysis pl
dc.subject.en Zinc/metabolism pl
dc.description.volume 66 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.doi 10.1007/s00244-013-9995-0 pl
dc.identifier.eissn 1432-0703 pl
dc.title.journal Archives of Environmental Contamination and Toxicology pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Botaniki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2014 A]: 25


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach