Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Młoda Polska : dziewiętnastowieczna czy dwudziestowieczna?Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Stala Marian
Czermińska, Małgorzata
Gajda, Stanisław
Kłosiński, Krzysztof
Legeżyńska, Anna
Makowiecki, Andrzej Z.
Nycz Ryszard

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Stala Marian
Czermińska, Małgorzata
Gajda, Stanisław
Kłosiński, Krzysztof
Legeżyńska, Anna
Makowiecki, Andrzej Z.
Nycz Ryszard

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Stala Marian
Czermińska, Małgorzata
Gajda, Stanisław
Kłosiński, Krzysztof
Legeżyńska, Anna
Makowiecki, Andrzej Z.
Nycz Ryszard