Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Aneks 1. Nomenklatura związków koordynacyjnych i ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Chemii nie afiliował
Stochel Grażyna
Stasicka, Zofia
Stasicka, Zofia

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Chemii
Stochel Grażyna
Stasicka, Zofia
Stasicka, Zofia

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Chemii
Stochel Grażyna
Stasicka, Zofia
Stasicka, Zofia