Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Analysis of historical change using cadastral materials in the Carpathian foothills

Analysis of historical change using cadastral materials ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska