Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Na czym polega piękno książki? : estetyczne podstawy projektu typograficznego

Na czym polega piękno książki? : estetyczne podstawy ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Socha, Klaudia [SAP11018868] pl
dc.contributor.editor Gronek, Agnieszka [SAP11018801] pl
dc.date.accessioned 2015-06-25T08:00:50Z
dc.date.available 2015-06-25T08:00:50Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7624-132-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/10298
dc.language pol pl
dc.title Na czym polega piękno książki? : estetyczne podstawy projektu typograficznego pl
dc.title.alternative What is the beauty of a book? : aesthetic basics of typographic design pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Collegium Columbinum pl
dc.description.physical 379-390 pl
dc.description.additional Recenzowane materiały z konferencji: O miejsce książki w historii sztuki; 2012-12-05; 2012-12-07; Kraków pl
dc.description.series Biblioteka Tradycji. Seria Druga, ISSN 1895-6076; nr 140 pl
dc.description.publication 1,5 pl
dc.title.container O miejsce książki w historii sztuki pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach