Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

The effect of neighbouring plant height, disturbance level and gap size on spontaneous recruitment of large-seeded and small-seeded species in Molinietum caeruleae meadows

The effect of neighbouring plant height, disturbance ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Kostrakiewicz-Gierałt, Kinga [SAP11018547] pl
dc.date.accessioned 2015-06-25T07:10:35Z
dc.date.available 2015-06-25T07:10:35Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1505-2249 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/10280
dc.language eng pl
dc.title The effect of neighbouring plant height, disturbance level and gap size on spontaneous recruitment of large-seeded and small-seeded species in Molinietum caeruleae meadows pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 289-306 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 302-304 pl
dc.identifier.weblink https://miiz.waw.pl/pliki/article/ar62_2_8.pdf pl
dc.abstract.en
dc.subject.en abandoned meadow pl
dc.subject.en active protection pl
dc.subject.en Dianthus superbus pl
dc.subject.en Gentiana pneumonanthe pl
dc.subject.en Gladiololus imbricatus pl
dc.subject.en natural recruitment pl
dc.subject.en seed mass pl
dc.subject.en Serratula tinctoria pl
dc.description.volume 62 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.doi 10.3161/104.062.0209 pl
dc.identifier.eissn 2450-1395 pl
dc.title.journal Polish Journal of Ecology pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2015-06-25 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Botaniki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2014 A]: 15


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach