Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Barbara Wysocka - aktorskie odbicie fortepianu : studium scenicznego kaprysu Michała Zadary

Barbara Wysocka - aktorskie odbicie fortepianu : ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Fazan, Katarzyna [SAP11016321] pl
dc.date.accessioned 2015-06-24T13:50:00Z
dc.date.available 2015-06-24T13:50:00Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1233-0477 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/10234
dc.language pol pl
dc.title Barbara Wysocka - aktorskie odbicie fortepianu : studium scenicznego kaprysu Michała Zadary pl
dc.title.alternative Barbara Wysocka - reflecting the piano through acting : a study on the theatrical caprices of Michał Zadara pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 117-121 pl
dc.subject.pl sztuki performatywne pl
dc.subject.pl muzyka pl
dc.subject.pl Barbara Wysocka pl
dc.subject.pl Michał Zadara pl
dc.subject.pl Fryderyk Chopin pl
dc.subject.en performing arts pl
dc.subject.en music pl
dc.subject.en Barbara Wysocka pl
dc.subject.en Michał Zadara pl
dc.subject.en Fryderyk Chopin pl
dc.description.number 115/116 pl
dc.title.journal Didaskalia pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teatru i Dramatu pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 9


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach