Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Polityka rasistowska Trzeciej RzeszyAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych nie afiliował
Sondel-Cedarmas Joanna
Gajda Kinga Anna

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Sondel-Cedarmas Joanna
Gajda Kinga Anna

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Sondel-Cedarmas Joanna
Gajda Kinga Anna