Jagiellonian University Repository

Perspektywizm w pisarstwie Stefana Flukowskiego

pcg.skipToMenu

Perspektywizm w pisarstwie Stefana Flukowskiego

Show full item record

dc.contributor.author Wojda, Dorota [SAP11117367] pl
dc.date.accessioned 2015-06-24T11:34:25Z
dc.date.available 2015-06-24T11:34:25Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0035-9602 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/10205
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Perspektywizm w pisarstwie Stefana Flukowskiego pl
dc.title.alternative Stefan Flukowski’s perspectivism pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 459-475 pl
dc.description.additional Artykuł jest poszerzoną wersją referatu wygłoszonego na konferencji nt. "Stefan Flukowski i kult nowoczesności" (Szczecin, Świnoujście, 2012-05-07 - 2012-05-09) pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/publication/96213/edition/82961/content pl
dc.subject.pl Stefan Flukowski pl
dc.subject.pl perspektywizm pl
dc.subject.pl poetyka sprzeczności pl
dc.subject.en Stefan Flukowski pl
dc.subject.en perspectivism pl
dc.subject.en poetics of contradiction pl
dc.description.volume 54 pl
dc.description.number 4-5 (319-320) pl
dc.identifier.doi 10.2478/v10273-012-0081-4 pl
dc.identifier.eissn 2300-1968 pl
dc.title.journal Ruch Literacki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-11-09 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teorii Literatury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2013 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0