Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Stefana Szumana aksjologiczna koncepcja pedagogiki kultury : z badań nad Szumanowską teorią edukacyjno-artystyczną

Stefana Szumana aksjologiczna koncepcja pedagogiki ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska