Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

A friendly overview of noncommutative geometryAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej nie afiliował
Sitarz Andrzej

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Sitarz Andrzej

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Sitarz Andrzej