Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Magnetic interactions in frozen solutions of ironporphyrins

Magnetic interactions in frozen solutions of ironporphyrins

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Dziedzic-Kocurek, Katarzyna [SAP13903118] pl
dc.contributor.author Okla, Dorota pl
dc.contributor.author Stanek, Jan [SAP11006612] pl
dc.date.accessioned 2015-06-23T13:46:45Z
dc.date.available 2015-06-23T13:46:45Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0029-5922 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/10128
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Magnetic interactions in frozen solutions of ironporphyrins pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 83-86 pl
dc.identifier.weblink http://www.nukleonika.pl/www/back/full/vol58_2013/v58n1p083f.pdf pl
dc.abstract.en The powder samples of meso-tetraphenyloporphyrin iron(III) chloride and ferriprotoporphyrin IX chloride and their frozen in solutions N,N-dimethylformamide were studied by Mossbauer spectroscopy. The variation of the outer ligands of the porphyrin rings modifies their magnetic properties but the major influence on the magnetic relaxation process exerts the intermolecular magnetic interactions, which are eliminated in dilute solutions. pl
dc.subject.en Fe-porphyrin pl
dc.subject.en intermolecular interactions pl
dc.subject.en magnetic relaxation pl
dc.subject.en Mossbauer spectroscopy pl
dc.description.volume 58 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 1508-5791 pl
dc.title.journal Nukleonika pl
dc.title.volume Proceedings of the 9th All-Polish Seminar on Mössbauer Spectroscopy OSSM’2012 10-13 June 2012, Lublin – Kazimierz Dolny, Poland pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2015-06-23 pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2013 A]: 15


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach