Jagiellonian University Repository

Język naturalny w wyszukiwaniu informacji i problemy jego przetwarzania

pcg.skipToMenu

Język naturalny w wyszukiwaniu informacji i problemy jego przetwarzania

Show full item record

dc.contributor.author Babik, Wiesław [SAP11015751] pl
dc.date.accessioned 2014-09-18T11:09:38Z
dc.date.available 2014-09-18T11:09:38Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0324-8194 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/1010
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Język naturalny w wyszukiwaniu informacji i problemy jego przetwarzania pl
dc.title.alternative Natural language and it’s processing in information searching context pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 37-47 pl
dc.identifier.weblink http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe/przedmiot/?book_id=2392 pl
dc.subject.pl systemy wyszukiwania informacji pl
dc.subject.pl przetwarzanie języka naturalnego pl
dc.subject.pl wyszukiwanie informacji pl
dc.description.volume 51 pl
dc.description.number 1 (101) pl
dc.description.publication 0,55 pl
dc.identifier.eissn 2392-2648 pl
dc.title.journal Zagadnienia Informacji Naukowej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-02-14 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 3


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska