Jagiellonian University Repository

Język naturalny w wyszukiwaniu informacji i problemy jego przetwarzania

pcg.skipToMenu

Język naturalny w wyszukiwaniu informacji i problemy jego przetwarzania

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska