Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Area law for random graph statesAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej nie afiliował
Collins, Benoît
Nechita, Ion
Życzkowski Karol

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Collins, Benoît
Nechita, Ion
Życzkowski Karol

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Collins, Benoît
Nechita, Ion
Życzkowski Karol