Jagiellonian University Repository

Symulacja procesu pojawienia się struktur składniowych w protojęzyku

pcg.skipToMenu

Symulacja procesu pojawienia się struktur składniowych w protojęzyku

Show full item record

dc.contributor.author Handzel, Zbigniew [SAP11017393] pl
dc.contributor.author Gajer, Mirosław pl
dc.date.accessioned 2014-09-18T10:46:41Z
dc.date.available 2014-09-18T10:46:41Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0033-2097 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/1005
dc.language pol pl
dc.title Symulacja procesu pojawienia się struktur składniowych w protojęzyku pl
dc.title.alternative Computer simulations of emergence of syntactic structures in protolanguage pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 146-149 pl
dc.abstract.pl Artykuł dotyczy wykorzystania komputerów na potrzeby przeprowadzania symulacji procesów ewolucyjnych zachodzących w językach naturalnych. W szczególności w artykule zamieszczono opis realizacji symulacji komputerowych procesu pojawiania się pierwszych struktur składniowych w ludzkich protojęzykach. W artykule pokazano, w jaki sposób w protojęzykach o holistycznej naturze słownictwa może dojść do wyodrębnienia podstawowych części zdania, takich jak podmiot, orzeczenie i dopełnienie. pl
dc.abstract.en The paper concerns the issues of using computers for the simulation of evolutionary processes occurring in natural languages. In particular, the paper presents the results of computer simulations of emergence of first syntactic structures in human protolanguages. It shows how in the case of protolanguages with holophrastic nature of words the evolutionary processes can lead to emergence of subject, verb, and object. pl
dc.subject.pl lingwistyka komputerowa pl
dc.subject.pl ewolucja języków naturalnych pl
dc.subject.pl struktury składnioweprotojęzyk pl
dc.subject.pl protojęzyk pl
dc.subject.en computational linguistics pl
dc.subject.en natural language evolution pl
dc.subject.en syntactic structures pl
dc.subject.en protolanguage pl
dc.description.number 7 pl
dc.description.publication 0,3 pl
dc.title.journal Przegląd Elektrotechniczny pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kultury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 10


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)