Jagiellonian University Repository

Analiza filtrów Butterwortha wyższego rzędu metodą obliczeń ewolucyjnych

pcg.skipToMenu

Analiza filtrów Butterwortha wyższego rzędu metodą obliczeń ewolucyjnych

Show full item record

dc.contributor.author Handzel, Zbigniew [SAP11017393] pl
dc.contributor.author Gajer, Mirosław pl
dc.date.accessioned 2014-09-18T10:46:28Z
dc.date.available 2014-09-18T10:46:28Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 0033-2089 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/1004
dc.language pol pl
dc.title Analiza filtrów Butterwortha wyższego rzędu metodą obliczeń ewolucyjnych pl
dc.title.alternative The analysis of higher order Butterworth filters with the use of evolutionary computation pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 63-65 pl
dc.abstract.pl Artykuł został poświęcony zagadnieniom projektowania filtrów Butterwortha wyższego rzędu, czyli takich, które stanowią kaskadowe połączenie pewnej liczby filtrów dwubiegunowych lub trójbiegunowych. Na potrzeby wyznaczania wartości rezystancji i pojemności występujących w rozważanych układach kaskadowych w artykule zaproponowano wykorzystanie techniki obliczeń ewolucyjnych. Użycie algorytmu ewolucyjnego pozwala na dokonanie optymalizacji charakterystyki amplitudowej filtru kaskadowego poprzez maksymalne zbliżenie jej kształtu do charakterystyki filtru idealnego. pl
dc.abstract.en The paper was devoted to the issues of designing of higher order Butter-worth filters that constitute the cascade of filters with two or three poles. In order to calculate the resistance and capacity of passive elements of the filters we proposed to use the technique of evolutionary computation. Using evolutionary algorithm allows to optimize the amplitude characteristic of the filter by approaching the shape of characteristic of the ideal filter. pl
dc.subject.pl filtry Butterwortha pl
dc.subject.pl filtry kaskadowe pl
dc.subject.pl obliczenia ewolucyjne pl
dc.subject.en Butterworth filters pl
dc.subject.en cascade filters pl
dc.subject.en evolutionary computation pl
dc.description.volume 54 pl
dc.description.number 5 pl
dc.description.publication 0,2 pl
dc.identifier.eissn 2449-9528 pl
dc.title.journal Elektronika pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kultury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 5


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)