Jagiellonian University Repository

Koniki w obrzędowości dorocznej w rumuńskiej tradycji ludowej

Koniki w obrzędowości dorocznej w rumuńskiej tradycji ...

Show full item record

dc.contributor.author Kocój, Ewa [SAP11020301] pl
dc.contributor.editor Klimek, Łukasz pl
dc.date.accessioned 2015-06-23T06:35:05Z
dc.date.available 2015-06-23T06:35:05Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7577-166-4 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/10021
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Koniki w obrzędowości dorocznej w rumuńskiej tradycji ludowej pl
dc.title.alternative Horses in the annual rituals in the Romanian folk tradition pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa pl
dc.description.physical 154-166 pl
dc.subject.pl dziedzictwo kulturowe pl
dc.subject.pl folklor pl
dc.subject.pl zwyczaje i obrzedy doroczne pl
dc.subject.pl koniki pl
dc.subject.pl mitologia pl
dc.subject.pl Rumunia pl
dc.subject.pl Europa Środkowo-Wschodnia pl
dc.subject.pl kolęda pl
dc.subject.en cultural heritage pl
dc.subject.en folklore pl
dc.subject.en annual customs and rituals pl
dc.subject.en horses pl
dc.subject.en Romania pl
dc.subject.en mythology pl
dc.subject.en Central and Eastern Europe pl
dc.subject.en carolling pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Świat Lajkonika : konik na świecie pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kultury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)