Odpowiedź komórek epitelialnych w hodowli in vitro na wybrane czynniki wirulencji drożdżaków Candida albicans

licenciate
dc.abstract.enCandida albicans is a yeast commonly inhabiting human mucosae. Although it is commensal nature, it can cause serious, systemic infection in immunosuppressed patients. Substantial role in development of C. albicans infection play it’s virulence factors, such as glucans, mannans and secreted aspartic protease 9 (Sap9), which are components of yeast cells’ walls. Their interaction with receptors on the surface on cell walls, influences cell growth, development and immune response, including chemokine secretion. Epithelium, which builds the barrier between human tissues and environment, is first to interact with yeast cells, which impacts the rest of immune response. In this study, glucan, mannan, and Sap9 influence on proliferation (crystal violet assay), mitochondrial activity (MTT assay) and interleukin secretion (ELISA) of bronchial epithelial cells (BEAS-2B) was examined. The presence of glucan, mannan and Sap9 in medium lowered measured absorbance of crystal violet, which correlates with number of cells. Mitochondrial activity of BEAS-2B cells, measured with MTT assay, lowered in presence of highest concentrations of glucan and Sap9 used, but not in the presence of mannan. The amount of secreted interleukin-8 did not change after 24-hour incubation of epithelial cells with C. albicans virulence factors in relation to control, whereas the influence of used compounds on IL-1β secretion needs further investigation. Conducted research shows varied effects of Candida albicans virulence factors on epithelial cells’ response and confirms the need of further analysis of interaction between epithelium an yeast cells.pl
dc.abstract.plCandida albicans to drożdżak zasiedlający powszechnie błony śluzowe człowieka. Pomimo komensalnego charakteru, u pacjentów poddanych immunosupresji potrafi wywoływać groźne, systemowe zakażenia. Istotną rolę w rozwoju infekcji C. albicans odgrywają jej czynniki wirulencji, którymi mogą być składniki ich ściany komórkowej, takie jak glukany, mannany i sekrecjonowana proteaza asparytlowa 9 (Sap9). Oddziaływania tych związków z receptorami występującymi na powierzchni komórek, wpływają na wzrost i rozwój komórek oraz przebieg odpowiedzi immunologicznej m.in. poprzez wydzielanie przez komórki chemokin.. Nabłonki, stanowiąc granicę między otoczeniem, a ludzkimi tkankami, jako pierwsze wchodzą w interakcję z komórkami drożdżaków, przez co mają duży wpływ na rozwój odpowiedzi immunologicznej. W niniejszej pracy zbadano wpływ glukanów, mannanów i Sap9 na proliferację (test z fioletem krystalicznym), aktywność mitochondrialną (test z odczynnikiem MTT) oraz wydzielanie interleukin (test immunoenzymatyczny ELISA) przez komórki nabłonka oskrzeli linii BEAS-2B. Obecność glukanów, mannanów i Sap9 w pożywce komórek obniżyła wartości absorbancji fioletu krystalicznego, korelującego z ich ilością w roztworze. Aktywność mitochondrialna komórek BEAS-2B mierzona z wykorzystaniem testu MTT, uległa obniżeniu jedynie w przypadku inkubacji komórek z glukanami i Sap9 o najwyższych wykorzystywanych stężeniach, ale nie po inkubacji z mannanami. Poziom wydzielanej interleukiny-8 nie uległ zmianie po 24-godzinnej inkubacji komórek nabłonkowych w obecności czynników wirulencji C. albicans w stosunku do komórek kontroli, natomiast wpływ wykorzystanych związków na wydzielanie przez komórki BEAS-2B interleukiny IL-1β wymaga dalszych badań. Przeprowadzone badania ukazują zróżnicowany efekt czynników wirulencji Candida albicans na odpowiedź komórek epitelialnych i potwierdzają potrzebę przeprowadzania dalszych analiz interakcji między komórkami tego drożdżaka a nabłonkami.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorMichalik, Marta - 130517 pl
dc.contributor.authorChromniak, Olgapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerMichalik, Marta - 130517 pl
dc.contributor.reviewerRąpała-Kozik, Maria - 131641 pl
dc.date.accessioned2022-07-08T22:18:08Z
dc.date.available2022-07-08T22:18:08Z
dc.date.submitted2022-07-07pl
dc.fieldofstudybiochemiapl
dc.identifier.apddiploma-160369-263973pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295830
dc.languagepolpl
dc.subject.enCandida albicans, virulence factors, mannan, glucan, secreted aspartic protease 9pl
dc.subject.plCandida albicans, czynniki wirulencji, mannan, glukan, sekrecjonowana proteinza aspartylowa 9,pl
dc.titleOdpowiedź komórek epitelialnych w hodowli in vitro na wybrane czynniki wirulencji drożdżaków Candida albicanspl
dc.title.alternativeIn vitro response of epithelial cells to Candida albicans virulence factorspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Candida albicans is a yeast commonly inhabiting human mucosae. Although it is commensal nature, it can cause serious, systemic infection in immunosuppressed patients. Substantial role in development of C. albicans infection play it’s virulence factors, such as glucans, mannans and secreted aspartic protease 9 (Sap9), which are components of yeast cells’ walls. Their interaction with receptors on the surface on cell walls, influences cell growth, development and immune response, including chemokine secretion. Epithelium, which builds the barrier between human tissues and environment, is first to interact with yeast cells, which impacts the rest of immune response. In this study, glucan, mannan, and Sap9 influence on proliferation (crystal violet assay), mitochondrial activity (MTT assay) and interleukin secretion (ELISA) of bronchial epithelial cells (BEAS-2B) was examined. The presence of glucan, mannan and Sap9 in medium lowered measured absorbance of crystal violet, which correlates with number of cells. Mitochondrial activity of BEAS-2B cells, measured with MTT assay, lowered in presence of highest concentrations of glucan and Sap9 used, but not in the presence of mannan. The amount of secreted interleukin-8 did not change after 24-hour incubation of epithelial cells with C. albicans virulence factors in relation to control, whereas the influence of used compounds on IL-1β secretion needs further investigation. Conducted research shows varied effects of Candida albicans virulence factors on epithelial cells’ response and confirms the need of further analysis of interaction between epithelium an yeast cells.
dc.abstract.plpl
Candida albicans to drożdżak zasiedlający powszechnie błony śluzowe człowieka. Pomimo komensalnego charakteru, u pacjentów poddanych immunosupresji potrafi wywoływać groźne, systemowe zakażenia. Istotną rolę w rozwoju infekcji C. albicans odgrywają jej czynniki wirulencji, którymi mogą być składniki ich ściany komórkowej, takie jak glukany, mannany i sekrecjonowana proteaza asparytlowa 9 (Sap9). Oddziaływania tych związków z receptorami występującymi na powierzchni komórek, wpływają na wzrost i rozwój komórek oraz przebieg odpowiedzi immunologicznej m.in. poprzez wydzielanie przez komórki chemokin.. Nabłonki, stanowiąc granicę między otoczeniem, a ludzkimi tkankami, jako pierwsze wchodzą w interakcję z komórkami drożdżaków, przez co mają duży wpływ na rozwój odpowiedzi immunologicznej. W niniejszej pracy zbadano wpływ glukanów, mannanów i Sap9 na proliferację (test z fioletem krystalicznym), aktywność mitochondrialną (test z odczynnikiem MTT) oraz wydzielanie interleukin (test immunoenzymatyczny ELISA) przez komórki nabłonka oskrzeli linii BEAS-2B. Obecność glukanów, mannanów i Sap9 w pożywce komórek obniżyła wartości absorbancji fioletu krystalicznego, korelującego z ich ilością w roztworze. Aktywność mitochondrialna komórek BEAS-2B mierzona z wykorzystaniem testu MTT, uległa obniżeniu jedynie w przypadku inkubacji komórek z glukanami i Sap9 o najwyższych wykorzystywanych stężeniach, ale nie po inkubacji z mannanami. Poziom wydzielanej interleukiny-8 nie uległ zmianie po 24-godzinnej inkubacji komórek nabłonkowych w obecności czynników wirulencji C. albicans w stosunku do komórek kontroli, natomiast wpływ wykorzystanych związków na wydzielanie przez komórki BEAS-2B interleukiny IL-1β wymaga dalszych badań. Przeprowadzone badania ukazują zróżnicowany efekt czynników wirulencji Candida albicans na odpowiedź komórek epitelialnych i potwierdzają potrzebę przeprowadzania dalszych analiz interakcji między komórkami tego drożdżaka a nabłonkami.
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Michalik, Marta - 130517
dc.contributor.authorpl
Chromniak, Olga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Michalik, Marta - 130517
dc.contributor.reviewerpl
Rąpała-Kozik, Maria - 131641
dc.date.accessioned
2022-07-08T22:18:08Z
dc.date.available
2022-07-08T22:18:08Z
dc.date.submittedpl
2022-07-07
dc.fieldofstudypl
biochemia
dc.identifier.apdpl
diploma-160369-263973
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295830
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Candida albicans, virulence factors, mannan, glucan, secreted aspartic protease 9
dc.subject.plpl
Candida albicans, czynniki wirulencji, mannan, glukan, sekrecjonowana proteinza aspartylowa 9,
dc.titlepl
Odpowiedź komórek epitelialnych w hodowli in vitro na wybrane czynniki wirulencji drożdżaków Candida albicans
dc.title.alternativepl
In vitro response of epithelial cells to Candida albicans virulence factors
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month

No access

No Thumbnail Available