"Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na poziom innowacyjności polskiej gospodarki"

licenciate
dc.abstract.enThe work concerns direct foreign investments and their impact on the level of innovation of the Polish economy. The author analyzes the determinants of innovative activity and its relation to FDI. This work aims to identify factors that affect the innovation of the economy. The research hypotheses mainly concern the proof that FDI has influenced the reduction of unemployment and increased human capital in the sphere of research and innovation activities. In addition, the impact of FDI has undoubtedly increased after Poland's accession to the European Union. The structure of foreign direct investments in Poland is of a nature supporting innovation and economic development in the country. This was proven primarily on the basis of the NBP reports and relevant reports of the FDI Ministry.pl
dc.abstract.plPraca dotyczy bezpośrednich inwestycji zagranicznych i ich wpływu na poziom innowacyjności polskiej gospodarki. Autor podejmuje analizę determinantów działalności innowacyjnej i jej związku z BIZ. Niniejsza praca ma na celu określenie czynników, które wpływają na innowacyjność gospodarki. Hipotezy badawcze dotyczą przede wszystkim udowodnienia, iż BIZ wpłynęło na zmniejszenie się bezrobocia i zwiększyło kapitał ludzki w sferze działalności badawczej oraz innowacyjnej. Ponadto wpływ BIZ zwiększył się niewątpliwie po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce ma charakter wspierający innowacyjność i rozwój gospodarczy w kraju. Udowodniono to przede wszystkim na podstawie analizy raportów NBP i odpowiednich raportów Ministerstwa zajmującego się BIZ.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWisła, Rafał - 132652 pl
dc.contributor.authorBieniek, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWisła, Rafał - 132652 pl
dc.contributor.reviewerGrodzicki, Maciejpl
dc.date.accessioned2020-07-27T23:32:05Z
dc.date.available2020-07-27T23:32:05Z
dc.date.submitted2019-07-09pl
dc.fieldofstudyekonomiapl
dc.fieldofstudyfinanse, bankowość, ubezpieczeniapl
dc.identifier.apddiploma-132184-215638pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234694
dc.languagepolpl
dc.subject.enFDI, direct, investments, foreign, innovationpl
dc.subject.plBIZ, bezpośrednie, inwestycje, zagraniczne, innowacyjnośćpl
dc.title"Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na poziom innowacyjności polskiej gospodarki"pl
dc.title.alternative"The impact of direct foreign investments on the level of innovation of Polish economy"pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work concerns direct foreign investments and their impact on the level of innovation of the Polish economy. The author analyzes the determinants of innovative activity and its relation to FDI. This work aims to identify factors that affect the innovation of the economy. The research hypotheses mainly concern the proof that FDI has influenced the reduction of unemployment and increased human capital in the sphere of research and innovation activities. In addition, the impact of FDI has undoubtedly increased after Poland's accession to the European Union. The structure of foreign direct investments in Poland is of a nature supporting innovation and economic development in the country. This was proven primarily on the basis of the NBP reports and relevant reports of the FDI Ministry.
dc.abstract.plpl
Praca dotyczy bezpośrednich inwestycji zagranicznych i ich wpływu na poziom innowacyjności polskiej gospodarki. Autor podejmuje analizę determinantów działalności innowacyjnej i jej związku z BIZ. Niniejsza praca ma na celu określenie czynników, które wpływają na innowacyjność gospodarki. Hipotezy badawcze dotyczą przede wszystkim udowodnienia, iż BIZ wpłynęło na zmniejszenie się bezrobocia i zwiększyło kapitał ludzki w sferze działalności badawczej oraz innowacyjnej. Ponadto wpływ BIZ zwiększył się niewątpliwie po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce ma charakter wspierający innowacyjność i rozwój gospodarczy w kraju. Udowodniono to przede wszystkim na podstawie analizy raportów NBP i odpowiednich raportów Ministerstwa zajmującego się BIZ.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wisła, Rafał - 132652
dc.contributor.authorpl
Bieniek, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wisła, Rafał - 132652
dc.contributor.reviewerpl
Grodzicki, Maciej
dc.date.accessioned
2020-07-27T23:32:05Z
dc.date.available
2020-07-27T23:32:05Z
dc.date.submittedpl
2019-07-09
dc.fieldofstudypl
ekonomia
dc.fieldofstudypl
finanse, bankowość, ubezpieczenia
dc.identifier.apdpl
diploma-132184-215638
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234694
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
FDI, direct, investments, foreign, innovation
dc.subject.plpl
BIZ, bezpośrednie, inwestycje, zagraniczne, innowacyjność
dc.titlepl
"Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na poziom innowacyjności polskiej gospodarki"
dc.title.alternativepl
"The impact of direct foreign investments on the level of innovation of Polish economy"
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
40
Views per month
Views per city
Warsaw
12
Krakow
5
Nowy Dwor Mazowiecki
4
Rzeszów
4
Gdansk
3
Ruda Śląska
3
Poznan
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Koniecpol
1

No access

No Thumbnail Available