To join or not to join: An analysis of the enhanced cooperation to establish the European Public Prosecutor’s Office

master
dc.abstract.enThe treaty of Amsterdam included an innovative provision called ‘closer cooperation’ that allowed a subgroup of member states to move forward and deepen integration in policy areas where consensus could not be found. While scholarly interest in understanding differentiated integration (DI) has grown recently, a gap in our understanding of why member states join enhanced cooperation initiatives or not remains. Enhanced cooperation has been used to deepen integration in the areas of divorce law, the European unitary patent, property regimes of international couples, the European Public Prosecutor’s Office (EPPO), and Permanent Structured Cooperation (PESCO) in the area of defense and security. Across the instances of enhanced cooperation, participation patterns remain puzzling. This thesis tests the explanatory power of DI theories when it comes to the case of the EPPO establishment, in which 22 member states participate to date. Using crisp set qualitative comparative analysis, this study finds that high interdependence and relative power of member states are sufficient explanations of the decision to join when combined with non-Eurosceptic governing parties and non-Eurosceptic public attitudes. Better governance standards or Eurosceptic governing parties explain the decision not to join the enhanced cooperation to establish the EPPO. Puzzling results about the role of exclusive national identities raise further questions about the relevance of the constructivist explanations and the accuracy of the measurements commonly used in this type of research. The study concludes that understanding the motivations of member states for deciding to join differentiated integration projects or not is complex and thus, requires causality to be understood as multiple and conjunctural.pl
dc.abstract.plTraktat amsterdamski zawierał innowacyjne postanowienie o nazwie "ściślejsza współpraca", które pozwalało podgrupie państw członkowskich na postęp i pogłębienie integracji w tych obszarach polityki, w których nie można było osiągnąć konsensusu. Mimo że zainteresowanie naukowców zrozumieniem zróżnicowanej integracji (differentiated integration - DI) wzrosło w ostatnim czasie, nadal istnieje luka w naszym rozumieniu tego, dlaczego państwa członkowskie przyłączają się do inicjatyw wzmocnionej współpracy lub nie. Wzmocniona współpraca została wykorzystana do pogłębienia integracji w dziedzinie prawa rozwodowego, jednolitego patentu europejskiego, systemów własności par międzynarodowych, Prokuratury Europejskiej (EPPO) oraz Stałej Współpracy Strukturalnej (PESCO) w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa. We wszystkich przypadkach wzmocnionej współpracy, wzorce uczestnictwa pozostają zagadkowe. Niniejsza rozprawa testuje moc wyjaśniającą teorii DI w odniesieniu do przypadku utworzenia EPPO, w której do tej pory uczestniczą 22 państwa członkowskie. Wykorzystując jakościową analizę porównawczą, studium to stwierdza, że wysoka współzależność i względna siła państw członkowskich są wystarczającymi wyjaśnieniami decyzji o przystąpieniu, gdy są połączone z nieeurosceptycznymi partiami rządzącymi i nieeurosceptycznymi postawami publicznymi. Lepsze standardy rządzenia lub eurosceptyczne partie rządzące wyjaśniają decyzję o nieprzystąpieniu do wzmocnionej współpracy w celu ustanowienia EPPO. Zastanawiające wyniki dotyczące roli wyłącznych tożsamości narodowych rodzą dalsze pytania o trafność wyjaśnień konstruktywistycznych i dokładność pomiarów powszechnie stosowanych w tego typu badaniach. Studium konkluduje, że zrozumienie motywacji państw członkowskich do podjęcia decyzji o przystąpieniu lub nieprzystąpieniu do zróżnicowanych projektów integracyjnych jest złożone, a zatem wymaga rozumienia przyczynowości jako wielorakiej i koniunkturalnej.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorGóra, Magdalena - 160082 pl
dc.contributor.authorUgarte Díez, Raquelpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerGóra, Magdalena - 160082 pl
dc.contributor.reviewerTacik, Przemysławpl
dc.date.accessioned2021-10-27T21:34:53Z
dc.date.available2021-10-27T21:34:53Z
dc.date.submitted2021-09-22pl
dc.fieldofstudyEuropean Studiespl
dc.identifier.apddiploma-145581-261405pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281958
dc.languageengpl
dc.subject.enEnhanced CooperationDifferentiated IntegrationEuropean Public Prosecutor’s Office Qualitative Comparative Analysispl
dc.subject.plWzmocniona współpracaZróżnicowana integracjaProkuratura Europejska Jakościowa analiza porównawczapl
dc.titleTo join or not to join: An analysis of the enhanced cooperation to establish the European Public Prosecutor’s Officepl
dc.title.alternativePrzystąpić czy nie przystąpić: Analiza wzmocnionej współpracy na rzecz utworzenia Prokuratury Europejskiejpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The treaty of Amsterdam included an innovative provision called ‘closer cooperation’ that allowed a subgroup of member states to move forward and deepen integration in policy areas where consensus could not be found. While scholarly interest in understanding differentiated integration (DI) has grown recently, a gap in our understanding of why member states join enhanced cooperation initiatives or not remains. Enhanced cooperation has been used to deepen integration in the areas of divorce law, the European unitary patent, property regimes of international couples, the European Public Prosecutor’s Office (EPPO), and Permanent Structured Cooperation (PESCO) in the area of defense and security. Across the instances of enhanced cooperation, participation patterns remain puzzling. This thesis tests the explanatory power of DI theories when it comes to the case of the EPPO establishment, in which 22 member states participate to date. Using crisp set qualitative comparative analysis, this study finds that high interdependence and relative power of member states are sufficient explanations of the decision to join when combined with non-Eurosceptic governing parties and non-Eurosceptic public attitudes. Better governance standards or Eurosceptic governing parties explain the decision not to join the enhanced cooperation to establish the EPPO. Puzzling results about the role of exclusive national identities raise further questions about the relevance of the constructivist explanations and the accuracy of the measurements commonly used in this type of research. The study concludes that understanding the motivations of member states for deciding to join differentiated integration projects or not is complex and thus, requires causality to be understood as multiple and conjunctural.
dc.abstract.plpl
Traktat amsterdamski zawierał innowacyjne postanowienie o nazwie "ściślejsza współpraca", które pozwalało podgrupie państw członkowskich na postęp i pogłębienie integracji w tych obszarach polityki, w których nie można było osiągnąć konsensusu. Mimo że zainteresowanie naukowców zrozumieniem zróżnicowanej integracji (differentiated integration - DI) wzrosło w ostatnim czasie, nadal istnieje luka w naszym rozumieniu tego, dlaczego państwa członkowskie przyłączają się do inicjatyw wzmocnionej współpracy lub nie. Wzmocniona współpraca została wykorzystana do pogłębienia integracji w dziedzinie prawa rozwodowego, jednolitego patentu europejskiego, systemów własności par międzynarodowych, Prokuratury Europejskiej (EPPO) oraz Stałej Współpracy Strukturalnej (PESCO) w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa. We wszystkich przypadkach wzmocnionej współpracy, wzorce uczestnictwa pozostają zagadkowe. Niniejsza rozprawa testuje moc wyjaśniającą teorii DI w odniesieniu do przypadku utworzenia EPPO, w której do tej pory uczestniczą 22 państwa członkowskie. Wykorzystując jakościową analizę porównawczą, studium to stwierdza, że wysoka współzależność i względna siła państw członkowskich są wystarczającymi wyjaśnieniami decyzji o przystąpieniu, gdy są połączone z nieeurosceptycznymi partiami rządzącymi i nieeurosceptycznymi postawami publicznymi. Lepsze standardy rządzenia lub eurosceptyczne partie rządzące wyjaśniają decyzję o nieprzystąpieniu do wzmocnionej współpracy w celu ustanowienia EPPO. Zastanawiające wyniki dotyczące roli wyłącznych tożsamości narodowych rodzą dalsze pytania o trafność wyjaśnień konstruktywistycznych i dokładność pomiarów powszechnie stosowanych w tego typu badaniach. Studium konkluduje, że zrozumienie motywacji państw członkowskich do podjęcia decyzji o przystąpieniu lub nieprzystąpieniu do zróżnicowanych projektów integracyjnych jest złożone, a zatem wymaga rozumienia przyczynowości jako wielorakiej i koniunkturalnej.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Góra, Magdalena - 160082
dc.contributor.authorpl
Ugarte Díez, Raquel
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Góra, Magdalena - 160082
dc.contributor.reviewerpl
Tacik, Przemysław
dc.date.accessioned
2021-10-27T21:34:53Z
dc.date.available
2021-10-27T21:34:53Z
dc.date.submittedpl
2021-09-22
dc.fieldofstudypl
European Studies
dc.identifier.apdpl
diploma-145581-261405
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281958
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Enhanced CooperationDifferentiated IntegrationEuropean Public Prosecutor’s Office Qualitative Comparative Analysis
dc.subject.plpl
Wzmocniona współpracaZróżnicowana integracjaProkuratura Europejska Jakościowa analiza porównawcza
dc.titlepl
To join or not to join: An analysis of the enhanced cooperation to establish the European Public Prosecutor’s Office
dc.title.alternativepl
Przystąpić czy nie przystąpić: Analiza wzmocnionej współpracy na rzecz utworzenia Prokuratury Europejskiej
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Dublin
3
Graz
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Szczecin
1
Zurich
1

No access

No Thumbnail Available