PROCES PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH W FEDERACJI ROSYJSKIEJ W LATACH 1993-2013. UWARUNKOWANIA, BARIERY, SKUTKI

master
dc.abstract.enIn this master's work the analysis of ownership transformation process in Russian Federation during 1993-2013 is presented. The most important points of every period of ownership transformation processes are described. The comparing analysis of mechanisms of public property privatization in Russia and Eastern Europe countries is conducted. A separate chapter is dedicated to legislative framework, according to which different periods of privatisation took place. In order to avoid negative consequences of privatization the effectiveness of public ownership management should be increased, and to keep under governence control the important strategic objects in the latest period of privatization. The overall goal of ownership transformation process should be not only budget replenishment, but also using the privatization as an effective tool for economic development of the state. In order to explore the results of privatization different kinds of sources were used, such as official government data, statistical compilation, and legislative acts of every country presented in work. For a more comprehensive characterization of the ownership transformation process in Russian Federation, wide range of scientific literature is presented in 4 languages - Polish, Russian, English and Ukrainian.pl
dc.abstract.plW pracy magisterskiej przedstawiono analizę wyników prywatyzacji w Federacji Rosyjskiej za okres lat 1993-2013. Omówione są najważniejsze aspekty każdego etapu procesu przekształceń własnościowych. Przeprowadzono analizę porównawczą mechanizmów prywatyzacji majątku państwowego w Rosji i w krajach Europy Wschodniej. Oddzielny rozdział poświęca się podstawom prawnym, według których różne etapy prywatyzacji zostały przeprowadzone. Aby uniknąć negatywnych skutków prywatyzacji, należy zwiększyć efektywność zarządzania majątkiem państwowym, a na późniejszym etapie prywatyzacji utrzymywać pod kontrolą państwa ważne obiekty strategiczne. Ostatecznym celem przekształceń własnościowych ma być nie tylko uzupełnienie dochodów budżetu, ale i wykorzystanie prywatyzacji jako skutecznego narzędzia rozwoju gospodarczego państwa. W celu badania wyników prywatyzacji użyte są różnego rodzaju żródła – oficjalne dane rządowe, zbiory statystyczne, akty prawne, dotyczące przedstawionych w pracy krajów. Dla bardziej wszechstronnej charakterystyki procesu przekształceń własnościowych w Rosji, wykorzystano duże koło literatury naukowej przedstawionej w 4 językach – polskim, rosyjskim, angielskim oraz ukraińskim.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWisła, Rafał - 132652 pl
dc.contributor.authorShcherbinska, Viktoriiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWisła, Rafał - 132652 pl
dc.contributor.reviewerOkoń-Horodyńska, Ewa - 131148 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T00:52:09Z
dc.date.available2020-07-27T00:52:09Z
dc.date.submitted2016-07-07pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-108109-199059pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214342
dc.languagepolpl
dc.subject.enconsequences of privatization – ownership – privatization – state property – transformation of economypl
dc.subject.plmajątek państwowy – prywatyzacja – skutki prywatyzacji – transformacja gospodarki – własnośćpl
dc.titlePROCES PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH W FEDERACJI ROSYJSKIEJ W LATACH 1993-2013. UWARUNKOWANIA, BARIERY, SKUTKIpl
dc.title.alternativeOwnership transformation process in Russian Federation during 1993-2013. Conditions, barriers, consequencespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this master's work the analysis of ownership transformation process in Russian Federation during 1993-2013 is presented. The most important points of every period of ownership transformation processes are described. The comparing analysis of mechanisms of public property privatization in Russia and Eastern Europe countries is conducted. A separate chapter is dedicated to legislative framework, according to which different periods of privatisation took place. In order to avoid negative consequences of privatization the effectiveness of public ownership management should be increased, and to keep under governence control the important strategic objects in the latest period of privatization. The overall goal of ownership transformation process should be not only budget replenishment, but also using the privatization as an effective tool for economic development of the state. In order to explore the results of privatization different kinds of sources were used, such as official government data, statistical compilation, and legislative acts of every country presented in work. For a more comprehensive characterization of the ownership transformation process in Russian Federation, wide range of scientific literature is presented in 4 languages - Polish, Russian, English and Ukrainian.
dc.abstract.plpl
W pracy magisterskiej przedstawiono analizę wyników prywatyzacji w Federacji Rosyjskiej za okres lat 1993-2013. Omówione są najważniejsze aspekty każdego etapu procesu przekształceń własnościowych. Przeprowadzono analizę porównawczą mechanizmów prywatyzacji majątku państwowego w Rosji i w krajach Europy Wschodniej. Oddzielny rozdział poświęca się podstawom prawnym, według których różne etapy prywatyzacji zostały przeprowadzone. Aby uniknąć negatywnych skutków prywatyzacji, należy zwiększyć efektywność zarządzania majątkiem państwowym, a na późniejszym etapie prywatyzacji utrzymywać pod kontrolą państwa ważne obiekty strategiczne. Ostatecznym celem przekształceń własnościowych ma być nie tylko uzupełnienie dochodów budżetu, ale i wykorzystanie prywatyzacji jako skutecznego narzędzia rozwoju gospodarczego państwa. W celu badania wyników prywatyzacji użyte są różnego rodzaju żródła – oficjalne dane rządowe, zbiory statystyczne, akty prawne, dotyczące przedstawionych w pracy krajów. Dla bardziej wszechstronnej charakterystyki procesu przekształceń własnościowych w Rosji, wykorzystano duże koło literatury naukowej przedstawionej w 4 językach – polskim, rosyjskim, angielskim oraz ukraińskim.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wisła, Rafał - 132652
dc.contributor.authorpl
Shcherbinska, Viktoriia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wisła, Rafał - 132652
dc.contributor.reviewerpl
Okoń-Horodyńska, Ewa - 131148
dc.date.accessioned
2020-07-27T00:52:09Z
dc.date.available
2020-07-27T00:52:09Z
dc.date.submittedpl
2016-07-07
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-108109-199059
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214342
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
consequences of privatization – ownership – privatization – state property – transformation of economy
dc.subject.plpl
majątek państwowy – prywatyzacja – skutki prywatyzacji – transformacja gospodarki – własność
dc.titlepl
PROCES PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH W FEDERACJI ROSYJSKIEJ W LATACH 1993-2013. UWARUNKOWANIA, BARIERY, SKUTKI
dc.title.alternativepl
Ownership transformation process in Russian Federation during 1993-2013. Conditions, barriers, consequences
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available