Odstąpienie od błędnej terapii – wycofanie się i niepodejmowanie terapii uporczywej i daremnej

master
dc.abstract.enThe thesis entitled " The Withdrawal from the mistakenly taken therapy - inaction and withdrawal from persistent and futile treatment " refers to the contemporary problem of medicine - the issue of resignation by a doctor from some treatment groups. The first part of the thesis is about gathering and clarifying the notions that are crucial for further considerations - that is "withdrawal", "therapy" and "fallacy". Then, the analysis covers the issue of the persistent treatment on the basis of Polish law. Furthermore, the thesis describes the consequences of the persistent conduct therapy, which is preceded by the discussion on the concept of persistent therapy and constitutional normalization of the issue. Respectively the author makes an analysis of the opportunity and the legal consequences of the withdrawal of futile therapies , of which the definition has been created for the needs of the thesis.Due to the lack of regulations of the subject in the existing legal regulations, it was necessary to place demands de lege ferenda. The views of doctrine, the judgments of the foreign courts, the moral judgments are also visible in the thesis next to the interpretation of the existing legal status.pl
dc.abstract.plPraca zatytułowana „Odstąpienie od błędnie podjętej terapii – niepodejmowanie i wycofanie się z terapii uporczywej i daremnej” dotyczy współczesnego problemu medycyny - zagadnienia rezygnacji przez lekarza z niektórych grup terapii. Pierwsza część pracy sprowadza się do zebrania i wyjaśnienia pojęć, które są kluczowe dla dalszych rozważań tj. „odstąpienia”, „terapii” oraz „błędności”. Następnie analizie poddana została problematyka uporczywej terapii na gruncie polskiego prawa. Opisane zostały konsekwencje prowadzenia uporczywej terapii, które poprzedziły rozważania na temat pojęcia uporczywej terapii, unormowań konstytucyjnych zagadnienia. Kolejno analizie poddana została możliwość i skutki prawne odstąpienia od terapii daremnej, której definicja projektująca została stworzona na potrzeby pracy.Z uwagi na brak uregulowania tematyki w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, za konieczne uznano postawienie postulatów de lege ferenda. W pracy oprócz interpretacji obecnego stanu prawnego powołano się na poglądy doktryny, orzeczenia zagranicznych sądów, osądy moralne.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWróbel, Włodzimierz - 132790 pl
dc.contributor.authorŚlefarska, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerWróbel, Włodzimierz - 132790 pl
dc.contributor.reviewerSroka, Tomaszpl
dc.date.accessioned2020-07-26T23:11:09Z
dc.date.available2020-07-26T23:11:09Z
dc.date.submitted2016-07-02pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-106454-145464pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212770
dc.languagepolpl
dc.subject.enWithdrawal from therapy; inaction; ; persistent terminal state; medical futility; dignity; protection of lifepl
dc.subject.plOdstąpienie od terapii; niepodejmowanie terapii; terapia uporczywa; stan terminalny; terapia daremna; godność; ochrona życiapl
dc.titleOdstąpienie od błędnej terapii – wycofanie się i niepodejmowanie terapii uporczywej i daremnejpl
dc.title.alternativeThe Withdrawal from the mistakenly taken therapy - inaction and withdrawal from persistent and futile treatmentpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis entitled " The Withdrawal from the mistakenly taken therapy - inaction and withdrawal from persistent and futile treatment " refers to the contemporary problem of medicine - the issue of resignation by a doctor from some treatment groups. The first part of the thesis is about gathering and clarifying the notions that are crucial for further considerations - that is "withdrawal", "therapy" and "fallacy". Then, the analysis covers the issue of the persistent treatment on the basis of Polish law. Furthermore, the thesis describes the consequences of the persistent conduct therapy, which is preceded by the discussion on the concept of persistent therapy and constitutional normalization of the issue. Respectively the author makes an analysis of the opportunity and the legal consequences of the withdrawal of futile therapies , of which the definition has been created for the needs of the thesis.Due to the lack of regulations of the subject in the existing legal regulations, it was necessary to place demands de lege ferenda. The views of doctrine, the judgments of the foreign courts, the moral judgments are also visible in the thesis next to the interpretation of the existing legal status.
dc.abstract.plpl
Praca zatytułowana „Odstąpienie od błędnie podjętej terapii – niepodejmowanie i wycofanie się z terapii uporczywej i daremnej” dotyczy współczesnego problemu medycyny - zagadnienia rezygnacji przez lekarza z niektórych grup terapii. Pierwsza część pracy sprowadza się do zebrania i wyjaśnienia pojęć, które są kluczowe dla dalszych rozważań tj. „odstąpienia”, „terapii” oraz „błędności”. Następnie analizie poddana została problematyka uporczywej terapii na gruncie polskiego prawa. Opisane zostały konsekwencje prowadzenia uporczywej terapii, które poprzedziły rozważania na temat pojęcia uporczywej terapii, unormowań konstytucyjnych zagadnienia. Kolejno analizie poddana została możliwość i skutki prawne odstąpienia od terapii daremnej, której definicja projektująca została stworzona na potrzeby pracy.Z uwagi na brak uregulowania tematyki w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, za konieczne uznano postawienie postulatów de lege ferenda. W pracy oprócz interpretacji obecnego stanu prawnego powołano się na poglądy doktryny, orzeczenia zagranicznych sądów, osądy moralne.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wróbel, Włodzimierz - 132790
dc.contributor.authorpl
Ślefarska, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Wróbel, Włodzimierz - 132790
dc.contributor.reviewerpl
Sroka, Tomasz
dc.date.accessioned
2020-07-26T23:11:09Z
dc.date.available
2020-07-26T23:11:09Z
dc.date.submittedpl
2016-07-02
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-106454-145464
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/212770
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Withdrawal from therapy; inaction; ; persistent terminal state; medical futility; dignity; protection of life
dc.subject.plpl
Odstąpienie od terapii; niepodejmowanie terapii; terapia uporczywa; stan terminalny; terapia daremna; godność; ochrona życia
dc.titlepl
Odstąpienie od błędnej terapii – wycofanie się i niepodejmowanie terapii uporczywej i daremnej
dc.title.alternativepl
The Withdrawal from the mistakenly taken therapy - inaction and withdrawal from persistent and futile treatment
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
53
Views per month
Views per city
Warsaw
13
Krasnystaw
8
Kolanowice
6
Wroclaw
5
Lublin
4
Bydgoszcz
2
Gdansk
2
Otwock
2
Szczecin
2
Zabrze
2

No access

No Thumbnail Available