Wpływ stresu postnatalnego na plastyczność struktur układu limbicznego

licenciate
dc.abstract.enPostnatal stress causes permanent changes in the limbic system's plasticity. Early years of life are a time, in which the neuroplastic processes are very intensive, and they allow the child to learn and adapt quickly. Early-life stress is a risk factor for developing various nervous system's disorders in adulthood, mainly by the changes in the strenght of existing synaptic connections, disruption of the HPA axis regulation, disregulation of the glucocorticoid balance, lowering the neurogenesis in the dentate gyrus of the hippocampus and epigenetic modifications. The main structures of the limbic system are the hippocampus, the amygdala, the cingulate gyrus and the prefrontal cortex. The limbic system is connected with the hypothalamus, as it influences the axtivity of the HPA axis, and with various smaller structures, causing modifications in the release of neurotransmitters such as noradrenaline, dopamine and serotonine. Changes in the plasticity of the limbic system are observed in many mental disorders, because of the role of its structures in emotion processing, learning, memory formation and control of the behaviour. The progress in the amount of knowledge about the influence of the postnatal stress on mental health is necessary for understanding the processes responsible for the development of the nervous system's disorders, to help prevent them and create appropriate therapies.pl
dc.abstract.plStres postnatalny powoduje trwałe zmiany w plastyczności struktur układu limbicznego. Okres wczesnego dzieciństwa jest czasem, w którym procesy plastyczne zachodzą intensywnie, pozwalając dziecku na szybkie uczenie się i adaptację. Wystąpienie stresu we wczesnym dzieciństwie stanowi czynnik ryzyka dla rozwoju zaburzeń układu nerwowego w dorosłym życiu, poprzez zmiany w sile istniejących połączeń synaptycznych, zaburzenie regulacji osi PPN, dysregulację gospodarki glikokortykoidowej, obniżenie neurogenezy w zakręcie zębatym hipokampa i modyfikacje epigenetyczne. Do głównych struktur układu limbicznego zalicza się hipokamp, ciało migdałowate, zakręt obręczy i korę przedczołową. Układ limbiczny łączy się z podwzgórzem, wpływając na regulację aktywności osi PPN, oraz z pomniejszymi strukturami, modyfikując uwalnianie neuroprzekaźników, takich jak noradrenalina, dopamina i serotonina. Zmiany w plastyczności układu limbicznego obserwuje się w szeregu chorób psychicznych, ze względu na rolę jego struktur w przetwarzaniu emocji, uczeniu się, pamięci i kontroli zachowania. Rozwój wiedzy na temat wpływu stresu postnatalnego na zdrowie psychiczne jest niezbędny do zrozumienia procesów rządzących rozwojem chorób układu nerwowego, wprowadzania odpowiedniej profilaktyki i skutecznej terapii.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorHess, Grzegorz - 128317 pl
dc.contributor.authorCiurej, Izabelapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerHess, Grzegorz - 128317 pl
dc.contributor.reviewerSetkowicz-Janeczko, Zuzanna - 131836 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T22:33:59Z
dc.date.available2020-07-27T22:33:59Z
dc.date.submitted2019-07-12pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-130830-224960pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233798
dc.languagepolpl
dc.subject.enpostnatal stress, limbic system, neuroplasticity, hypothalamus-pituitary-adrenal axis, glucocorticoidspl
dc.subject.plstres postnatalny, układ limbiczny, neuroplastyczność, oś podwzgórze-przysadka mózgowa-nadnercza, glikokortykoidypl
dc.titleWpływ stresu postnatalnego na plastyczność struktur układu limbicznegopl
dc.title.alternativeThe influence of postnatal stress on plasticity in the limbic systempl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Postnatal stress causes permanent changes in the limbic system's plasticity. Early years of life are a time, in which the neuroplastic processes are very intensive, and they allow the child to learn and adapt quickly. Early-life stress is a risk factor for developing various nervous system's disorders in adulthood, mainly by the changes in the strenght of existing synaptic connections, disruption of the HPA axis regulation, disregulation of the glucocorticoid balance, lowering the neurogenesis in the dentate gyrus of the hippocampus and epigenetic modifications. The main structures of the limbic system are the hippocampus, the amygdala, the cingulate gyrus and the prefrontal cortex. The limbic system is connected with the hypothalamus, as it influences the axtivity of the HPA axis, and with various smaller structures, causing modifications in the release of neurotransmitters such as noradrenaline, dopamine and serotonine. Changes in the plasticity of the limbic system are observed in many mental disorders, because of the role of its structures in emotion processing, learning, memory formation and control of the behaviour. The progress in the amount of knowledge about the influence of the postnatal stress on mental health is necessary for understanding the processes responsible for the development of the nervous system's disorders, to help prevent them and create appropriate therapies.
dc.abstract.plpl
Stres postnatalny powoduje trwałe zmiany w plastyczności struktur układu limbicznego. Okres wczesnego dzieciństwa jest czasem, w którym procesy plastyczne zachodzą intensywnie, pozwalając dziecku na szybkie uczenie się i adaptację. Wystąpienie stresu we wczesnym dzieciństwie stanowi czynnik ryzyka dla rozwoju zaburzeń układu nerwowego w dorosłym życiu, poprzez zmiany w sile istniejących połączeń synaptycznych, zaburzenie regulacji osi PPN, dysregulację gospodarki glikokortykoidowej, obniżenie neurogenezy w zakręcie zębatym hipokampa i modyfikacje epigenetyczne. Do głównych struktur układu limbicznego zalicza się hipokamp, ciało migdałowate, zakręt obręczy i korę przedczołową. Układ limbiczny łączy się z podwzgórzem, wpływając na regulację aktywności osi PPN, oraz z pomniejszymi strukturami, modyfikując uwalnianie neuroprzekaźników, takich jak noradrenalina, dopamina i serotonina. Zmiany w plastyczności układu limbicznego obserwuje się w szeregu chorób psychicznych, ze względu na rolę jego struktur w przetwarzaniu emocji, uczeniu się, pamięci i kontroli zachowania. Rozwój wiedzy na temat wpływu stresu postnatalnego na zdrowie psychiczne jest niezbędny do zrozumienia procesów rządzących rozwojem chorób układu nerwowego, wprowadzania odpowiedniej profilaktyki i skutecznej terapii.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Hess, Grzegorz - 128317
dc.contributor.authorpl
Ciurej, Izabela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Hess, Grzegorz - 128317
dc.contributor.reviewerpl
Setkowicz-Janeczko, Zuzanna - 131836
dc.date.accessioned
2020-07-27T22:33:59Z
dc.date.available
2020-07-27T22:33:59Z
dc.date.submittedpl
2019-07-12
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-130830-224960
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233798
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
postnatal stress, limbic system, neuroplasticity, hypothalamus-pituitary-adrenal axis, glucocorticoids
dc.subject.plpl
stres postnatalny, układ limbiczny, neuroplastyczność, oś podwzgórze-przysadka mózgowa-nadnercza, glikokortykoidy
dc.titlepl
Wpływ stresu postnatalnego na plastyczność struktur układu limbicznego
dc.title.alternativepl
The influence of postnatal stress on plasticity in the limbic system
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
101
Views per month
Views per city
Poznan
15
Warsaw
11
Katowice
5
Krakow
5
Wroclaw
5
Rybnik
3
Bochnia
2
Czerwionka-Leszczyny
2
Jastrzębie Zdrój
2
Brussels
1

No access

No Thumbnail Available