Dynamika procesu zanurzenia przestrzennego w środowisko wirtualne w kontekście przerzutności uwagi oraz skłonności do pochłonięcia.

master
dc.abstract.enThis paper presents results of an experiment investigating the influence of attention shifting efficacy and absorption on the process of spatial presence formation in the context of forced breaks in presence procedure. Using roller coaster scenario as virtual environment, it was found that shifting accuracy affects self-referential and objectively measured sense of presence, especially in interaction with predisposition to external absorption. In conclusion, it is suggested that results received might reflect costs of shifting between environments, on the one hand, and the influence of distractors perception threshold level, on the other. Further research employing neuroimaging methods and an odd-ball task as forced BIP procedure is proposed.pl
dc.abstract.otherNiniejsza praca przedstawia wyniki badań nad wpływem wydajności kontroli poznawczej oraz poziomu skłonności do pochłonięcia na dynamikę procesu zanurzenia przestrzennego w środowisko wirtualne. Wychodząc od postulatów zawartych w modelu MEC autorstwa Wirtha i współpracowników, postulującego dwuetapowy przebieg formowania się zanurzenia przestrzennego, jak również odwołując się do danych na temat neuronalnych korelatów zanurzenia przestrzennego, w niniejszym badaniu testowane są dwie hipotezy główne. Pierwsza z nich postuluje, że wydajność kontroli poznawczej przekłada się na dynamikę procesu zanurzenia. Druga zaś głosi, że eksperymentalna manipulacja poziomem zaangażowania kontroli poznawczej będzie miała odzwierciedlenie w głębokości zanurzenia przestrzennego. W badaniu wzięło udział 57 osób, jako środowiska wirtualnego wykorzystano symulację przejażdżki roller rollercoasterem. Do pomiaru wydajności kontroli poznawczej posłużyły trzy testy komputerowe, poziom skłonności do pochłonięcia określono przy pomocy Skali SP autorstwa Polczyka, zanurzenie przestrzenne natomiast zmierzono dwoma miarami – behawioralną (wymuszone przerwy w zanurzeniu) oraz samoopisową (Kwestionariusz do poziomu głębokości zanurzenia w środowisko wirtualne). Wyniki jedynie częściowo potwierdziły testowane hipotezy. Manipulacja zaangażowaniem kontroli poznawczej nie miała wpływu na zanurzenie przestrzenne. Niemniej jednak poprawność przerzutności uwagi oraz poziom skłonności do pochłonięcia okazały się istotnie skorelowane z wynikami w obydwu wykorzystanych miarach zanurzenia. Co więcej interakcja powyższych czynników wykazała, iż osoby o wysokiej poprawności do przerzucania uwagi oraz niskiej skłonności do pochłonięcia, w porównaniu do pozostałych osób, raportowały najsłabsze subiektywne zanurzenie przestrzenne oraz osiągnęły najdłuższe czasy reakcji w ramach procedury wymuszonych przerw w zanurzeniu. Powyższe rezultaty interpretuje się w kontekście modelu MEC, jako koszty częstych zmian pierwotnej egocentrycznej ramy odniesienia, związanej z przełączeniem pomiędzy dwoma środowiskami – wirtualnym i fizycznym. Na zakończenie proponuje się przeprowadzenie dalszych badań, testujących założenia postulowanego modelu z wykorzystaniem technik neuroobrazowania oraz zadania typu odd-ball.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorNęcka, Edward - 130920 pl
dc.contributor.authorŁukowska, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerPolczyk, Romuald - 131496 pl
dc.contributor.reviewerNęcka, Edward - 130920 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T21:01:03Z
dc.date.available2020-07-14T21:01:03Z
dc.date.submitted2011-06-29pl
dc.fieldofstudypsychologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznychpl
dc.identifier.apddiploma-56621-62992pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171034
dc.subject.enspatial presence; shifting attention; absorption; breaks in presence; cognitive controlpl
dc.subject.otherśrodowisko wirtualne; zanurzenie przestrzenne; kontrola poznawcza; przerzutność uwagi; skłonność do pochłonięciapl
dc.titleDynamika procesu zanurzenia przestrzennego w środowisko wirtualne w kontekście przerzutności uwagi oraz skłonności do pochłonięcia.pl
dc.title.alternativeSpatial presence in virtual environment in the context of shifting attention efficacy and absorption.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper presents results of an experiment investigating the influence of attention shifting efficacy and absorption on the process of spatial presence formation in the context of forced breaks in presence procedure. Using roller coaster scenario as virtual environment, it was found that shifting accuracy affects self-referential and objectively measured sense of presence, especially in interaction with predisposition to external absorption. In conclusion, it is suggested that results received might reflect costs of shifting between environments, on the one hand, and the influence of distractors perception threshold level, on the other. Further research employing neuroimaging methods and an odd-ball task as forced BIP procedure is proposed.
dc.abstract.otherpl
Niniejsza praca przedstawia wyniki badań nad wpływem wydajności kontroli poznawczej oraz poziomu skłonności do pochłonięcia na dynamikę procesu zanurzenia przestrzennego w środowisko wirtualne. Wychodząc od postulatów zawartych w modelu MEC autorstwa Wirtha i współpracowników, postulującego dwuetapowy przebieg formowania się zanurzenia przestrzennego, jak również odwołując się do danych na temat neuronalnych korelatów zanurzenia przestrzennego, w niniejszym badaniu testowane są dwie hipotezy główne. Pierwsza z nich postuluje, że wydajność kontroli poznawczej przekłada się na dynamikę procesu zanurzenia. Druga zaś głosi, że eksperymentalna manipulacja poziomem zaangażowania kontroli poznawczej będzie miała odzwierciedlenie w głębokości zanurzenia przestrzennego. W badaniu wzięło udział 57 osób, jako środowiska wirtualnego wykorzystano symulację przejażdżki roller rollercoasterem. Do pomiaru wydajności kontroli poznawczej posłużyły trzy testy komputerowe, poziom skłonności do pochłonięcia określono przy pomocy Skali SP autorstwa Polczyka, zanurzenie przestrzenne natomiast zmierzono dwoma miarami – behawioralną (wymuszone przerwy w zanurzeniu) oraz samoopisową (Kwestionariusz do poziomu głębokości zanurzenia w środowisko wirtualne). Wyniki jedynie częściowo potwierdziły testowane hipotezy. Manipulacja zaangażowaniem kontroli poznawczej nie miała wpływu na zanurzenie przestrzenne. Niemniej jednak poprawność przerzutności uwagi oraz poziom skłonności do pochłonięcia okazały się istotnie skorelowane z wynikami w obydwu wykorzystanych miarach zanurzenia. Co więcej interakcja powyższych czynników wykazała, iż osoby o wysokiej poprawności do przerzucania uwagi oraz niskiej skłonności do pochłonięcia, w porównaniu do pozostałych osób, raportowały najsłabsze subiektywne zanurzenie przestrzenne oraz osiągnęły najdłuższe czasy reakcji w ramach procedury wymuszonych przerw w zanurzeniu. Powyższe rezultaty interpretuje się w kontekście modelu MEC, jako koszty częstych zmian pierwotnej egocentrycznej ramy odniesienia, związanej z przełączeniem pomiędzy dwoma środowiskami – wirtualnym i fizycznym. Na zakończenie proponuje się przeprowadzenie dalszych badań, testujących założenia postulowanego modelu z wykorzystaniem technik neuroobrazowania oraz zadania typu odd-ball.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Nęcka, Edward - 130920
dc.contributor.authorpl
Łukowska, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Polczyk, Romuald - 131496
dc.contributor.reviewerpl
Nęcka, Edward - 130920
dc.date.accessioned
2020-07-14T21:01:03Z
dc.date.available
2020-07-14T21:01:03Z
dc.date.submittedpl
2011-06-29
dc.fieldofstudypl
psychologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
dc.identifier.apdpl
diploma-56621-62992
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171034
dc.subject.enpl
spatial presence; shifting attention; absorption; breaks in presence; cognitive control
dc.subject.otherpl
środowisko wirtualne; zanurzenie przestrzenne; kontrola poznawcza; przerzutność uwagi; skłonność do pochłonięcia
dc.titlepl
Dynamika procesu zanurzenia przestrzennego w środowisko wirtualne w kontekście przerzutności uwagi oraz skłonności do pochłonięcia.
dc.title.alternativepl
Spatial presence in virtual environment in the context of shifting attention efficacy and absorption.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Krakow
4
Warsaw
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Świętochłowice
1

No access

No Thumbnail Available