Specyfika dyskursu politycznego i jego rola w kształtowaniu opinii publicznej na przykładzie tłumaczeń reportaży o Kosowie i Metochii.

master
dc.abstract.enReportage is a genre of a so-called borderline which is dispersed between the genres of journalism and literature. It aims to report on events important for the world and the various regions and within its interests included are history, culture and other. In my work I focused on examining this genre and the characterization of it, particularly focusing on reportages of war and politics. An important element of reportage is the language in which it is written. In the case of language of political and military reports stands out political discourse. This specific kind of language has extraordinary power and it makes an impact on the public opinion. Important parts of my work are translations of reports about Kosovo and Metohia. When translating, I concentrated on explaining what kind of problems a translator must confront to work with the text that is called reportage.This work consists of three chapters, introduction and summary, an annex and summary in the Serbian language. Kosovo and Metohia is a Serbian province. The majority of its inhabitants are Albanians. In 2010, the province separated from the Serbian state, and many countries have recognized its independence as the Republic of Kosovo.In the introduction, described is the history of Kosovo and Metohia from both the Serbian and Albanian side. According to European historians, and not only European, there are two myths about Kosovo: Serbian and Albanian.The first chapter characterizes reportage in comparison with other genres of literature; it also distinguishes the types of reportage and its determinants and elements.The second section provides a look at the reportage as a workshop of translation work, taking into account the problems that must be tackled during the translation process. Also described is the process of translation.The final chapter discusses the specifics of political discourse as a language that allows the formation of public opinion, and how it can affect society.The aim of this study is to characterize the problems that must be defeated by the translator working with texts of a political nature. He encounters many obstacles; they are even cultural or philosophical barriers.pl
dc.abstract.plReportaż to gatunek tzw. z pogranicza, który zawieszony jest między gatunkami dziennikarskimi a literaturą. Ma on na celu relacjonowanie wydarzeń ważnych dla świata i poszczególnych regionów a w obrębie jego zainteresowań znajdują się historia, kultura i inne. W mojej pracy skupiłam się na zbadaniu tego gatunku i scharakteryzowaniu go, szczególnie skupiając się na reportażu wojennym i politycznym. Ważnym elementem reportażu jest język jakim jest on pisany. W przypadku języka reportaży politycznych i wojennych wyróżnia się dyskurs polityczny. Ten specyficzny rodzaj języka ma niezwykłą moc, wpływa bowiem na kształtowanie opinii publicznej. Ważnym elementem mojej pracy są tłumaczenia reportaży o Kosowie i Metochii. Tłumacząc, skupiłam się na tym, z jakimi problemami musi zmierzyć się tłumacz w pracy z tekstem jakim jest reportaż.Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów, wstępu i podsumowania, aneksu oraz streszczenia w języku serbskim. Kosowo i Metochia to serbska prowincja. W większości zamieszkiwana jest przez Albańczyków. W 2010 roku odłączyła się od państwa serbskiego, a wiele państw uznało jej niepodległość jako Republiki Kosowo. We wstępie opisana została historia Kosowa i Metochii zarówno ze strony serbskiej, jak i albańskiej. Zdaniem historyków europejskich i nie tylko, istnieją bowiem dwa mity dotyczące Kosowa: serbski i albański. Pierwszy rozdział charakteryzuje reportaż na tle innych gatunków literackich, wyróżnione zostały tu również gatunki reportażu, a także jego wyznaczniki i elementy.W drugim rozdziale przedstawione jest spojrzenie na reportaż jako na warsztat pracy tłumacza, z uwzględnieniem problemów z jakimi musi się zmierzyć podczas procesu tłumaczenia. Opisany jest tu także przebieg procesu tłumaczenia.Ostatni rozdział omawia specyfikę dyskursu politycznego jako języka, który pozwala na kształtowanie opinii publicznej, a także jak bardzo może on wpływać na społeczeństwo. Szczegółowo omówione są tu problemy tłumacza zajmującego się przekładem tekstów o charakterze politycznym.Celem niniejszej pracy jest charakterystyka problemów, jakie musi pokonać tłumacz w pracy z tekstami o charakterze politycznym. Napotyka on na wiele przeszkód, jakimi są chociażby bariery kulturowe czy światopoglądowe.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.advisorDąbrowska-Partyka, Maria - 127703 pl
dc.contributor.authorWłodarczyk, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerPopiołek, Barbara - 131514 pl
dc.contributor.reviewerDąbrowska-Partyka, Maria - 127703 pl
dc.contributor.reviewerBorowiec, Aleksandra - 127407 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T22:11:53Z
dc.date.available2020-07-24T22:11:53Z
dc.date.submitted2013-10-15pl
dc.fieldofstudyfilologia słowiańska - serbskapl
dc.identifier.apddiploma-83867-150126pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193256
dc.languagepolpl
dc.subject.enreportage, Kosovo and Metohia, translation process, political discourse, public opinionpl
dc.subject.plreportaż, dyskurs polityczny, Kosowo i Metochia, opinia publicznapl
dc.titleSpecyfika dyskursu politycznego i jego rola w kształtowaniu opinii publicznej na przykładzie tłumaczeń reportaży o Kosowie i Metochii.pl
dc.title.alternativeThe specificity of political discourse and its role in shaping public opinion on the example of translation of reports about Kosovo and Metohiapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Reportage is a genre of a so-called borderline which is dispersed between the genres of journalism and literature. It aims to report on events important for the world and the various regions and within its interests included are history, culture and other. In my work I focused on examining this genre and the characterization of it, particularly focusing on reportages of war and politics. An important element of reportage is the language in which it is written. In the case of language of political and military reports stands out political discourse. This specific kind of language has extraordinary power and it makes an impact on the public opinion. Important parts of my work are translations of reports about Kosovo and Metohia. When translating, I concentrated on explaining what kind of problems a translator must confront to work with the text that is called reportage.This work consists of three chapters, introduction and summary, an annex and summary in the Serbian language. Kosovo and Metohia is a Serbian province. The majority of its inhabitants are Albanians. In 2010, the province separated from the Serbian state, and many countries have recognized its independence as the Republic of Kosovo.In the introduction, described is the history of Kosovo and Metohia from both the Serbian and Albanian side. According to European historians, and not only European, there are two myths about Kosovo: Serbian and Albanian.The first chapter characterizes reportage in comparison with other genres of literature; it also distinguishes the types of reportage and its determinants and elements.The second section provides a look at the reportage as a workshop of translation work, taking into account the problems that must be tackled during the translation process. Also described is the process of translation.The final chapter discusses the specifics of political discourse as a language that allows the formation of public opinion, and how it can affect society.The aim of this study is to characterize the problems that must be defeated by the translator working with texts of a political nature. He encounters many obstacles; they are even cultural or philosophical barriers.
dc.abstract.plpl
Reportaż to gatunek tzw. z pogranicza, który zawieszony jest między gatunkami dziennikarskimi a literaturą. Ma on na celu relacjonowanie wydarzeń ważnych dla świata i poszczególnych regionów a w obrębie jego zainteresowań znajdują się historia, kultura i inne. W mojej pracy skupiłam się na zbadaniu tego gatunku i scharakteryzowaniu go, szczególnie skupiając się na reportażu wojennym i politycznym. Ważnym elementem reportażu jest język jakim jest on pisany. W przypadku języka reportaży politycznych i wojennych wyróżnia się dyskurs polityczny. Ten specyficzny rodzaj języka ma niezwykłą moc, wpływa bowiem na kształtowanie opinii publicznej. Ważnym elementem mojej pracy są tłumaczenia reportaży o Kosowie i Metochii. Tłumacząc, skupiłam się na tym, z jakimi problemami musi zmierzyć się tłumacz w pracy z tekstem jakim jest reportaż.Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów, wstępu i podsumowania, aneksu oraz streszczenia w języku serbskim. Kosowo i Metochia to serbska prowincja. W większości zamieszkiwana jest przez Albańczyków. W 2010 roku odłączyła się od państwa serbskiego, a wiele państw uznało jej niepodległość jako Republiki Kosowo. We wstępie opisana została historia Kosowa i Metochii zarówno ze strony serbskiej, jak i albańskiej. Zdaniem historyków europejskich i nie tylko, istnieją bowiem dwa mity dotyczące Kosowa: serbski i albański. Pierwszy rozdział charakteryzuje reportaż na tle innych gatunków literackich, wyróżnione zostały tu również gatunki reportażu, a także jego wyznaczniki i elementy.W drugim rozdziale przedstawione jest spojrzenie na reportaż jako na warsztat pracy tłumacza, z uwzględnieniem problemów z jakimi musi się zmierzyć podczas procesu tłumaczenia. Opisany jest tu także przebieg procesu tłumaczenia.Ostatni rozdział omawia specyfikę dyskursu politycznego jako języka, który pozwala na kształtowanie opinii publicznej, a także jak bardzo może on wpływać na społeczeństwo. Szczegółowo omówione są tu problemy tłumacza zajmującego się przekładem tekstów o charakterze politycznym.Celem niniejszej pracy jest charakterystyka problemów, jakie musi pokonać tłumacz w pracy z tekstami o charakterze politycznym. Napotyka on na wiele przeszkód, jakimi są chociażby bariery kulturowe czy światopoglądowe.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.advisorpl
Dąbrowska-Partyka, Maria - 127703
dc.contributor.authorpl
Włodarczyk, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Popiołek, Barbara - 131514
dc.contributor.reviewerpl
Dąbrowska-Partyka, Maria - 127703
dc.contributor.reviewerpl
Borowiec, Aleksandra - 127407
dc.date.accessioned
2020-07-24T22:11:53Z
dc.date.available
2020-07-24T22:11:53Z
dc.date.submittedpl
2013-10-15
dc.fieldofstudypl
filologia słowiańska - serbska
dc.identifier.apdpl
diploma-83867-150126
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193256
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
reportage, Kosovo and Metohia, translation process, political discourse, public opinion
dc.subject.plpl
reportaż, dyskurs polityczny, Kosowo i Metochia, opinia publiczna
dc.titlepl
Specyfika dyskursu politycznego i jego rola w kształtowaniu opinii publicznej na przykładzie tłumaczeń reportaży o Kosowie i Metochii.
dc.title.alternativepl
The specificity of political discourse and its role in shaping public opinion on the example of translation of reports about Kosovo and Metohia
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Bochnia
1
Dublin
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available