Poczucie samotności wśród polskich emigrantów w Szkocji

master
dc.abstract.enThe aim of the following research was to diagnose sense of loneliness among polish migrants in Scotland. Firstly, the theoretical approaches, definitional issues and theoretical views on the causes of loneliness are presented. This part consist also of the description of the key theory for the following research, the concept of loneliness by R. S. Weiss, in which a distinction between social and emotional loneliness is made. The theoretical considerations have also been supplemented with an analysis of the culture shock phenomenon and the process of cultural adaptation, which can be seen a specific forms of psychological adaptation to life in the foreign country. The theoretical approaches became the basis of the following research, that was conducted on a group of polish migrants in Scotland. Data were obtained with the use of answers given in the ELSI Scale and a questionnaire survey.The study shows that the culture shock is associated with rather emotional, than social sense of loneliness. The factors that can be seen as inhibitors of these negative affective states are: the activity of life, a sense of relationship with both host country and the country of origin and that quantity and quality of social relationships. Practical implications arising from the obtained results indicate that there is a need to provide migrants with an intense emotional and informative support, especially within the first months of their stay abroad.pl
dc.abstract.otherCelem niniejszej pracy było zdiagnozowanie poczucia samotności wśród polskich emigrantów w Szkocji. Przedstawiono teoretyczne rozważania dotyczące samotności, problemy definicyjne, typologie, a także najważniejsze poglądy teoretyczne dotyczące przyczyn samotności. W tej części pracy szczególną uwagę poświęcono koncepcji samotności R. S. Weissa, który dokonał rozróżnienia na samotność społeczną i emocjonalną. Rozważania teoretyczne zostały również uzupełnione o analizę zjawiska szoku kulturowego i procesu adaptacji kulturowej, będących specyficzną formą przystosowania psychicznego do życia w obcym kraju. Przedstawione ujęcia teoretyczny stały się podstawą badań własnych, które przeprowadzono na grupie emigrantów w Szkocji. Dane uzyskano przy pomocy odpowiedzi udzielonych przy wypełnianiu Skali ESLI i kwestionariusza własnego ankiety. Z przeprowadzonych badań wynika, że szok kulturowy jest związany raczej z odczuwaniem samotności emocjonalnej, niż społecznej. Czynnikami, które ograniczają negatywne stany emocjonalne wynikające z poczucia izolacji w obcym kraju są: aktywność życiowa, poczucie więzi zarówno z krajem pobytu jak i z krajem ojczystym, a także liczba i jakość więzi społecznych. Wnioski praktyczne wynikające z uzyskanych wyników wskazują na konieczność udzielania emigrantom intensywnego wsparcia emocjonalnego i informacyjnego w szczególności w pierwszych miesiącach pobytu.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorUrban, Bronisław - 132477 pl
dc.contributor.authorSiuda, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerKusztal, Justyna - 129797 pl
dc.contributor.reviewerUrban, Bronisław - 132477 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T20:01:47Z
dc.date.available2020-07-20T20:01:47Z
dc.date.submitted2011-11-16pl
dc.fieldofstudypedagogika resocjalizacyjnapl
dc.identifier.apddiploma-61298-62209pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174867
dc.subject.ensocial isolation / emotional isolation / emigration / sense of lonelinesspl
dc.subject.otherpoczucie samotności / samotność emocjonalna / samotność społeczna / emigracja / izolacjapl
dc.titlePoczucie samotności wśród polskich emigrantów w Szkocjipl
dc.title.alternativeSocial and emotional isolation among Polish migrants in Scotlandpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the following research was to diagnose sense of loneliness among polish migrants in Scotland. Firstly, the theoretical approaches, definitional issues and theoretical views on the causes of loneliness are presented. This part consist also of the description of the key theory for the following research, the concept of loneliness by R. S. Weiss, in which a distinction between social and emotional loneliness is made. The theoretical considerations have also been supplemented with an analysis of the culture shock phenomenon and the process of cultural adaptation, which can be seen a specific forms of psychological adaptation to life in the foreign country. The theoretical approaches became the basis of the following research, that was conducted on a group of polish migrants in Scotland. Data were obtained with the use of answers given in the ELSI Scale and a questionnaire survey.The study shows that the culture shock is associated with rather emotional, than social sense of loneliness. The factors that can be seen as inhibitors of these negative affective states are: the activity of life, a sense of relationship with both host country and the country of origin and that quantity and quality of social relationships. Practical implications arising from the obtained results indicate that there is a need to provide migrants with an intense emotional and informative support, especially within the first months of their stay abroad.
dc.abstract.otherpl
Celem niniejszej pracy było zdiagnozowanie poczucia samotności wśród polskich emigrantów w Szkocji. Przedstawiono teoretyczne rozważania dotyczące samotności, problemy definicyjne, typologie, a także najważniejsze poglądy teoretyczne dotyczące przyczyn samotności. W tej części pracy szczególną uwagę poświęcono koncepcji samotności R. S. Weissa, który dokonał rozróżnienia na samotność społeczną i emocjonalną. Rozważania teoretyczne zostały również uzupełnione o analizę zjawiska szoku kulturowego i procesu adaptacji kulturowej, będących specyficzną formą przystosowania psychicznego do życia w obcym kraju. Przedstawione ujęcia teoretyczny stały się podstawą badań własnych, które przeprowadzono na grupie emigrantów w Szkocji. Dane uzyskano przy pomocy odpowiedzi udzielonych przy wypełnianiu Skali ESLI i kwestionariusza własnego ankiety. Z przeprowadzonych badań wynika, że szok kulturowy jest związany raczej z odczuwaniem samotności emocjonalnej, niż społecznej. Czynnikami, które ograniczają negatywne stany emocjonalne wynikające z poczucia izolacji w obcym kraju są: aktywność życiowa, poczucie więzi zarówno z krajem pobytu jak i z krajem ojczystym, a także liczba i jakość więzi społecznych. Wnioski praktyczne wynikające z uzyskanych wyników wskazują na konieczność udzielania emigrantom intensywnego wsparcia emocjonalnego i informacyjnego w szczególności w pierwszych miesiącach pobytu.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Urban, Bronisław - 132477
dc.contributor.authorpl
Siuda, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Kusztal, Justyna - 129797
dc.contributor.reviewerpl
Urban, Bronisław - 132477
dc.date.accessioned
2020-07-20T20:01:47Z
dc.date.available
2020-07-20T20:01:47Z
dc.date.submittedpl
2011-11-16
dc.fieldofstudypl
pedagogika resocjalizacyjna
dc.identifier.apdpl
diploma-61298-62209
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174867
dc.subject.enpl
social isolation / emotional isolation / emigration / sense of loneliness
dc.subject.otherpl
poczucie samotności / samotność emocjonalna / samotność społeczna / emigracja / izolacja
dc.titlepl
Poczucie samotności wśród polskich emigrantów w Szkocji
dc.title.alternativepl
Social and emotional isolation among Polish migrants in Scotland
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Ealing
4
Warsaw
4
Ostrów Wielkopolski
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Granada
1
Radal
1

No access

No Thumbnail Available